D ř í n o v   u   Z l o n i c

Dřínov; http://www.geolab.cz

Obec asi 5 km severně od Slaného. V r. 1895 odkryto rozsáhlé pohřebiště v místě zvaném "Na Dřevné" a při silnici ke Kralovicím; nálezy ze starší doby kamenné i únětické; snad staroslovanský hrad asi 1 km od vsi na rozsáhlém návrší k východní straně "Na hradišti"; ves zmiňována r. 1316 ; dvorec jehož výnos náležel světícím arcibiskupům pražským; po husitských válkách v držení Slaného; r. 1547 odňat a prodán Janu Kolskému z Kolovsi; r. 1550 Petrovi Chotkovi z Vojnína; v 16. století ve vlastnictví pánů Poplužanů; k roku 1592 se váže pověst o rytíři Janu Poplužském, jehož závěť před odchodem do války proti Turkům vynesla dřínovskému kostelu slušný zisk z úrody sklizené dřínovským lidem. Rytíři Poplužskému připisují vyšlapaný, jen částečně čitelný náhrobní kámen /1582?/ v dřínovském pseudobarokním kostele sv. Lukáše; utrakvističtí kněží do r. 1620; k významným majitelům obce patřili dále Doupovcové z Doupova, Vratislavové z Mitrovic, Valkounové z Adlaru a Clam Martinicové; na křižovatce u obce boží muka
Lokalita je vzdálena 8 km jihovýchodně od kamene v Klobukách. ? Název U kamene, zmiňuje roku 1896 K. Schmidt na rozhraní pozemků č. kat. 840 a 837.?

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz