V r c h   © p i č á k   u   N e č e m i c

50°14´12´´N; 13°40´10´´E; 460 m n.m.

Pohled na vrch ©pičák od severu. Situační mapa

V okolí ©pičáku se nalézá několik jeątě zachovaných seskupení viditelně navazujících na řady kounovské.
Větąina kamenů jsou pískovce, ale lze narazit i na světlé křemence.

©pičák"B"; č.20 ©pičák"A"; č.59 . . . ©pičák "B"; č.6 . ©pičák"A"; č.62 ©pičák"B"; č.47 . Středověký mezník. ©pičák"B"; č.3 . ©pičák"A"; č.52 ©pičák"B"; č.3

Jeątě dnes tudy probíhá hranice mezi Rakovnickým a Lounským okresem, lze zde objevit staré mezníky. Některé kameny jsou jim podobné.

©pičák"A"; č.49

Jeden ze zajímavých kamenů v kruhové prohlubni o průměru 6 m,
ve východní části A (nákres --- katalog)

©pičák"A"; č.42 ©pičák"A"; č.43

Daląí skupina je jen několik metrů, mimo jiných zajímavých tvarů je zde i plochý balvan ve tvaru měsíčního srpku s vizírovými zářezy uprostřed.

©pičák"A"; č.66


Nedaleko se nachází několika větąími kameny podloľený kus s ne neobvyklým opracováním do tvaru trojúhelníka.

©pičák"A"; č.53 ©pičák"A"; č.52

Severovýchodně od ©pičáku leľí
skupina B
(nákres --- katalog)
Kameny úctyhodných rozměrů spíąe přirozeného původu, coľ neznamená, ľe nebyly součástí komplexu 310x100x100cm..350x300x100cm

©pičák"C"; č.43


Jiľně od ©pičáku leľí skupina C (nákres --- katalog)