NE! novele tiskového zákona

navrh historie clanky protesty

Vyjádřete svůj nesouhlas například touto ikonou na své stránce: NE! tiskovému zákonu (další možnosti)

zpatky
Řekli o novele...
"Dostálovo levičácké pojetí svobody tisku - tedy právo na odpověď - je stejně absurdní, jako kdyby měl host v restauraci právo hodit oběd kuchaři na hlavu a uvařit si v kuchyni jídlo sám."
Karel Kříž, ekonom (Lidové noviny, 9. 7. 1999)

"Nejde o touhu a potřebu nasadit médiím náhubek?"
Miroslava Němcová, stínová ministrině ODS (Právo, 8. 7. 1999)

"Je to pokus o šikanózní postih až dosud svobodně formovaného tiskového prostředí."
Jiří Karas, KDU-ČSL, (Právo, 8. 7. 1999)

"Nemají-li se politici stát lovnou zvěří, mají mít právo na odpověď."
Miloš Zeman, premiér, (Právo, 8. 7. 1999)

"Veřejnost s novináři a se svobodou tisku nemá problém, máme ho my, politici. Nevěřme, že ho vyřeší jakýkoli zákon."
Vladimír Mlynář, poslanec US, (Právo, 8. 7. 1999)

"Jde o svobodu pro každého,"
Pavel Rychetský, vicepremiér (Právo, 8. 7. 1999)

"Tiskový zákon, to není jen způsob, jak zatočit se svobodou slova. Je to také pokus svést vinu za krizi na někoho jiného. A to je největší lež, jež si žádá důrazné odpovědi."
Martin Schmarcz, publicista, (Lidové noviny, 8. 7. 1999)

"Vládou navrhované právo na odpověď zdaleka překračuje rozumný požadavek na ochranu osobnosti, kterou upravuje občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že není omezeno na prokazatelná o ověřitelná fakta, otevírá cestu do médií všem grafomanům a všem exhibicionistům, především z řad politiků, kteří mají vždy ke všemu co říci nebo alespoň co dodat."
Vlasta Parkanová, poslankyně KDU-ČSL, (MF DNES, 8. 7. 1999)

"Plně se stavím za právo na odpověď, aby se nemohlo stát, že člověk nemá obranu proti vyslovení polopravd, lží vyřčených v náznacích, proti tomu, když se řekne 'a', a nedodá se nehodící se 'b'."
Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu, (MF DNES, 8. 7.)

"Podle paragrafu dvanáct bude možno pohánět před soud novináře za to, že napíšou o současné vládě, že je špatná a nekompetentní, že pan prezident se špatně oženil, za to, že Unie svobody je špatná politická strana..."
Vladimír Mlynář, poslanec US, (MF DNES, 8. 7. 1999)

"Tiskový zákon provází již od začátku mediální kampaň, která v odporu sjednotila novináře napříč politickým spektrem a postavila do jedné roviny seriózní noviny s obskurními plátky."
Pavel Dostál, ministr kultury, (Lidové noviny, 3. 7. 1999)

"Jsem přesvědčen, že tiskový zákon by byl potřeba už kvůli evidenci, povinnostem v tiráži, povinným výtiskům i právu na odpověď. Ale zdá se mi, že právě rozsah tohoto práva je příliš velký."
Jaromír Talíř, poslanec za KDU-ČSL, (MF DNES, 3. 7. 1999)

"Zákon je příliš obecný, jeho provádění není jasné."
Aidan White, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů (IFJ) (MF DNES, 22. 6. 1999)

"Sdílíme znepokojení českých žurnalistů (...). Bylo by alarmující, kdyby byl (tento návrh) schválen."
Aidan White, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů (IFJ) (Lidové noviny, 22. 6. 1999)

"Jsem přesvědčen, že vládní návrh tiskového zákona musí být Poslaneckou sněmovnou odmítnut, a to nejen proto, že to je návrh špatný, ale i proto, že žádný tiskový zákon nepotřebujeme."
Václav Klaus, předseda ODS, (Lidové noviny, 18. 6. 1999)

"Návrh zákona podkopává právo obyvatel České republiky na informace a neodpovídá standardům svobody tisku v Evropě."
"Mezi opatřeními, jež považuje WAN za nepřijatelná, je zaručení práva na odpověď toho, jehož, čest, důstojnost nebo soukromí je porušeno, byť je původní zpráva pravdivá. Podobné ustanovení je zcela v rozporu se zárukou svobodného vyjadřování a spravedlivou kritikou související s evropskou demokracií."
"WAN dále odsuzuje opatření, jež umožňuje uložit pokutu vydavatelům, a také ustanovení zastavit až na jeden rok tiskovinu porušující zákon. Podobné sankce znamenají jasné porušení základního práva svobody tisku."
z rezoluce Světové asociace novin (WAN) (Právo, 14. 6. 1999)

"Zvláště ty legislativní nedostatky lze těžko pochopit, když nový tiskový zákon se připravuje již téměř deset let."
Veronika Nerudová, advokátka (MF DNES, 11. 6. 1999)

"Naši horliví novináři v hávu bojovníků za svobodu tisku se bojí, že do "jejich" novin bude moci psát "každý", a požadují, aby odpověď byla zakotvena pouze jako obrana proti nepravdivým tvrzením (pletou si odpověď s institutem tiskové opravy). Jejich argumenty ovšem značně zavánějí bolševismem."
Pavel Rychetský, místopředseda vlády (MF DNES, 10. 6. 1999)

"Dostálův návrh vlastně říká: noviny otisknou pravdivý článek, čtenář na něj reaguje odpovědí, třeba i lživou, a redakce musí mlčet."
Jan Müller, Petra Hanáková (Lidové noviny, 31. 5. 1999)

"Pokud nemá být demokracie znehybněna (slovníkem ČSSD a ODS stabilizována), musí v ní být prostor pro formulaci menšinových stanovisek - která se až teprve časem mohou stát většinovými. A mimo jiné, právě od toho jsou tu svobodná média."
Martin Schmarcz, publicista (Lidové noviny, 29. 5. 1999)

"Chápu, že se novináři bojí. Bojí se právem. Značná část společnost je lhostejná vůči bezpráví a skutečně hrozí, že rasistické tiskoviny si nějakou cestu najdou, kdežto na slušné novináře bude bič."
Dan Drápal, pastor Křesťanského společenství Praha (MF DNES, 29. 5. 1999)

"Já se strašně těším, dámo a pane, až bude nový tiskový zákon. Pak by se některé věci nemohly bez práva druhé strany na uvedení na pravou míru vůbec publikovat."
Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje (MF DNES, 29. 5. 1999)

"Místopředseda vlády ani žádný jiný politik nemohou prostřednictvím zákona určovat, jak mají vypadat noviny. Velmi brzy by jinak mohla přijít na řadu teze, že by noviny měly psát to, co vláda nebo politici chtějí."
"Fašisté a rasisté si stejně budou šířit různé pokoutní tiskoviny, jako to dělají různé skinheadské a fašistické skupiny i dnes."
"Oprava vysouzená po čtyřech letech je většinou k ničemu. Pokud někdo z politiků chce zajistit nápravu v této věci, měl by napřít své síly tímto směrem, tedy na zrychlení soudního řízení."
Vladimír Mlynář, poslanec a místopředseda US (Právo, 28. 5. 1999)

"Jsem přesvědčen, že tento zákon, zejména institut odpovědi, nepovede k zahlcení stránek novin odpověďmi těch, kteří se cítí poškozeni. Bude nepochybně využíván jen zřídka."
Ivan Langaer, místopředseda PS PČR (Právo, 28. 5. 1999)

"Já se domnívám, že tisk by měl odrážet názory veřejnosti a že by měl být pluralitní. Má-li odrážet názory veřejnosti, potom by měl obsahovat argumentovaná tvrzení pro různé varianty, nikoliv nekritické zastávání jedné jediné přijatelné varianty."
Miloš Zeman, premiér (Právo, 28. 5. 1999)

"Vypadala by konečně tak, jak by měla. Neuveřejňovala by jen jednostranné názory svých redaktorů, ale i polemické názory zastávající opačná stanoviska."
Pavel Rychetský, místopředseda vlády v odpovědi na otázku, jak by měla vypadat periodika (MF DNES, 27. 5. 1999)

"Viděl jsem v životě řadu návrhů zákonů, často po zásazích poslanců (což je málokdy hezký pohled), ale toto je skutečně unikum."
Tomáš Sokol, advokát (MF DNES, 27. 5. 1999)

"Asi by se nikomu nelíbilo, kdyby například po každém konstatování, že republikán Sládek byl trestně stíhán nebo že porušil zákon musela následovat jeho písemná exhibice."
Adam Drda, publicista (Lidové noviny, 26. 5. 1999)

"Noviny pak nebudou riskovat a raději otisknou neproblematické články nebo tisková sdělení."
Jan Jirák, katedra masové komunikace FSV UK (26. 5. 1999)

"Přesto, že novinář otiskl pravdivé sdělení, dává zákon dokonce právo na otištění nepravdivé, zcela subjektivní odpovědi, kterou zakazuje tisku komentovat. S tím nelze souhlasit."
Miroslav Jelínek, Syndikát novinářů ČR (26. 5. 1999)

Přípravy tiskového zákona vypadají jako přípravy zákona proti svobodě tisku.
Petr Šabata, šéfredaktor MF DNES (Lidové noviny, 22. 3. 1999)

Je zřejmé, že hlavním cílem všech verzí a ideových záměrů tiskového zákona, které vznikly pod vládou Miloše Zemana, je omezit svobodu projevu.
Petr Holub, šéfredaktor týdeníku Respekt (Lidové noviny, 22. 3. 1999)

Když sleduji průběh debat okolo tiskového zákona, které nejsou ničím jiným než lobbingem určitých zájmových skupin či projevem právního purismu, musím říci, že se pomalu přikláním k názoru, že tiskový zákon nepotřebujeme.
Karel Hvížďala, šéfredaktor týdeníku Týden (Lidové noviny, 22. 3. 1999)

Pokud by se měl přijmout takovýto zákon, pak ať raději nemáme žádný.
Irena Válová, syndička Syndikátu novinářů ČR (Lidové noviny, 22. 3. 1999)


Řekli o novinářích...
"Ten, kdo něco umí, to dělá. A ten, kdo to neumí, o tom píše."
Miloš Zeman, premiér, (Lidové noviny, 10. 7. 1999)