Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


YOGA FOR BEGINNERS, swami Gnaneswarananda
  
(str. 183 - A summing up)

Jsou tři velké touhy, které připoutávají člověka k nižším formám bytí. Jsou stejně (srovnatelně) silné a vždy jedna živí druhou.
Jsou to: sexuální puzení, chuťové (požitkářské) puzení a láska k penězům. Tato tři nutkání by měla být řízena disciplínou.
Každá mysl je spojená se všemi ostatními (myslemi) a každá proto v každém okamžiku komunikuje s celým světem. To má stejně tak výhody jako nevýhody a závisí to na tom, jakého stavu v duchovní cestě jsi už dosáhl. Jestliže je tvoje mysl sladěna se zvedající myšlenkovou silou, tak jsi veden autoritou, která bude přispívat tvému duchovnímu růstu. Ale musíš také umět vyvinout odolnost proti destruktivním myšlenkovým silám. Trénuj svoji mysl, aby byla neprůchodná (protichůdná) pro nechtěné tendence. Pamatuj, že zvyky nejsou nic jiného, než vykrystalizované tendence a vynaložením všech svých sil můžeš svoje zvyky změnit (přestavět) a vypěstovat si takový charakter, který bude vyjadřovat duchovní pravdy. Obtíže v duchovním životě lze překonat pouze určováním (ujasňováním, rozlišováním), ne zmatením (popletením). Poznej, co chceš a je to tvoje. Máš všechny nástroje.
Myslíme hodně, ale děláme tak málo. Zanalyzuj sám sebe a zjisti, proč to tak je. Jsou různé věci, které brání tomu, abys něco dělal. Možná se necítíš dostatečně silný; jestli ano, tak potom možná plýtváš svými emocemi, nebo tě pohlcují pochyby. Někteří lidé jsou založení tak, že nedokáží nic dokončit (nedokáží dosáhnout výsledku). Ale mysl může být vypěstována tak, že dosahuje výsledků rychle a nemýlí se. Když si opravdu přeješ něco (cokoli) dokončit (dovršit, dosáhnout), máš to "co by dup". Všichni mají stejné množství vůle. Rozviň ji a použij.
Správné chování je jeden z článků Osmidílné stezky, kterou nám předložil Buddha. Slovo "chování" je pro nás nejasné a jeho význam je velice široký. Chování proniká každým lidským projevem. Jeden může zranit druhého i bez mluvení, i když je zticha, tak se projevuje (mlčením). Všichni to známe. Někdo může ubližovat bez jediného pohybu těla. Postoj určuje povahu chování. Třeba dítě - dělá chyby, ale na nikoho neútočí.
Lidské chování je výsledek jeho postoje vůči sobě samému. Jaký je tvůj postoj k sobě samému, k ostatním jednotlivcům, ke skupinám lidí? Nech svoje chování, které by mělo být vedeno tím správným postojem, aby bylo hodno tvého dědictví, tvé svatosti. Zkus udržet správný postoj navzdory všem okolnostem. Samozřejmě, uděláš spoustu chyb. Nevadí. Chyby jsou světýlka, která ukazují na Jedno. Pracuj, hrej si, směj se - a modli se, aby rouška byla zvednuta; tvoje činy a chování budou podle toho upraveny (vyrovnány).

Zpět