Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Václav Příhoda: Ontogeneze lidské psychiky II - Mecítma

(Úryvek z kapitoly III - Myšlenkový obsah v třetím desetiletí)

Mladého člověka v době postpubescence uchvacovalo řešení prvních principů: otázek kosmogonických, fylogenetických, astronomických, existence nadpřirozených bytostí, existence duše a jejího osudu před narozením a po smrti. Řešení těchto problémů nebylo vědecké, nýbrž metafyzické.

Ve třetím desetiletí je člověk daleko více osamostatněn. Nepodléhá již tolik vlivu zvolených autorit. Zbavuje se řešení otázek rozštěpením v buď - anebo, jakož i extremistické důslednosti myšlení, neznajícího výjimek.

Budování existence, úprava pohlavního a rodinného života, vřadění do širší společnosti dává myšlení i učení tolik nové látky a řešení praktických úkolů je tak naléhavé, že mladý muž i mladá žena zakotvují pevně na této zemi. Opouštějí kosmické a mytické dálky. Snaží se nyní dořešit filosofické otázky vědeckou metodou s pragmatickým odvrácením od dalekých počátků k blízkým důsledkům.

Nyní daleko více zajímají účely nežli příčiny. Myšlenkové uklidnění a vystřízlivění vede k filosofickému realismu. Kdežto před dvacátým rokem mladý člověk spoléhal při řešení problémů především na své usuzování, v mecítma věří více vědeckým a filosofickým autoritám, takže se snaží opřít o četbu...

...Obsah myšlení je tedy v některých směrech zcela nový. I tam, kde pokračuje řešení otázek z postpubescence, děje se novou metodou a spěje k dozrávání. Teprve k třicátému roku se harmonizují všechny složky osobnosti - tělesné, intelektuální, citově volní i společenské - v útvar jednotně zaměřený a plně dohotovený, kdežto na počátku tohoto období byla společenská vyspělost opožděna za ostatními vrstvami psychofyzického celku.

Zpět na "Co si čteme"