Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Krishnamurti: The Penguin Krishnamurti Reader

Tazatel: Proč jsme pyšní, když máme úspěch?

Krišnamurti: Co je to úspěch? Přemýšleli jste už někdy o tom, co to je být úspěšný spisovatel, básník, malíř, obchodník nebo politik?
Pocit, že jste nad sebou dosáhli nějaké vnitřní moci, kterou ostatní nemají, nebo že jste uspěli v tom, v čem ostatní propadli; nebo pocit, že jste lepší než někdo jiný, že jste se stali úspěšným člověkem, že jste uznávaní, že k vám ostatní vzhlíží jako ke vzoru - na co tohle všechno ukazuje? Přirozeně, že když se takhle cítíte, tak na pýchu. jsem něco dokázal, jsem důležitý. To pociťování sebe je pýše vlastní. A tak pýcha roste s úspěchem; cítíte se velmi pyšní, protože jste důležitější než ostatní lidé.
Stejně jako se porovnáváme s ostatními, tak se také porovnáváme se vzory a ideály, kterých chceme dosáhnout a to nám dává naději, sílu, cíl, směr, který pouze posiluje náš pocit sebe, ten potěšující pocit, že jsme mnohem důležitější, než kdokoli jiný. A tenhle pocit, tohle potěšení je začátek pýchy.
Pýcha přináší spoustu marnosti, egoistické nabubřelosti. To můžete pozorovat u starších lidí a také u sebe. Když složíte zkoušku a cítíte se o trochu chytřejší než druzí, tak vás to potěší (dostaví se potěšení). Stejně tak jako když přesvědčíte někoho při nějakém sporu, nebo když se cítíte fyzicky silnější nebo krásnější - okamžitě se dostaví pocit vašeho vlastního významu, vaší vlastní důležitosti.
Tenhle pocit důležitosti mého já nevyhnutelně přináší konflikt, boj, obranu, protože musím svoji důležitost stále udržovat.

Zpět