Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Krishnamurti: The Penguin Krishnamurti Reader

Tazatel: Co je to opravdová svoboda a jak ji můžeme získat?

Krišnamurti: Skutečná svoboda není něco, co byste mohli získat, je to plod inteligence. Nemůžete jít a koupit si svobodu na trhu. Nemůžete ji získat ani čtením knih, ani posloucháním někoho, kdo mluví.
Ale co je to inteligence? Může být inteligence někde, kde je strach, nebo kde je mysl něčím podmiňována? Když je vaše mysl plná předsudků, nebo když si myslíte, že jste obdivuhodná lidská bytost, nebo když jste velice ctižadostiví a chcete šplhat po žebříku úspěchu, ať světsky či duchovně, může zde být inteligence? Když se zajímáte o sebe, když někoho následujete či uctíváte, může zde být inteligence?
Jistě, inteligence přichází, když porozumíte a vypořádáte se se všemi těmito stupiditami. Musíte se do toho tedy pustit a první věc, kterou byste si měli uvědomit je, že vaše mysl není svobodná. Měli byste pozorovat, jak je vaše mysl spoutaná všemi těmi věcmi a v tom je začátek inteligence, která přináší svobodu. Sami musíte najít odpověď. K čemu je vám dobré, že někdo jiný je svobodný, když vy sami nejste, že někdo jiný je sytý, když vy sami hladovíte?
Abyste byli tvořiví, k čemuž potřebujete živý popud, musíte být svobodní. A k tomu, abyste byli svobodní, musíte být inteligentní. Takže musíte hledat a najít, co brání inteligenci. Musíte zkoumat život, prověřovat hodnoty společnosti a vůbec všechno a nesmíte přijmímat cokoli jen proto, že se bojíte.

Zpět