Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Krishnamurti: The Penguin Krishnamurti Reader

Tazatel: Jak můžeme žít šťastně?

Krišnamurti: Víte, kdy žijete šťastně? Víte, kdy trpíte - když vás něco fyzicky bolí. Když vás někdo udeří nebo je na vás rozzlobený, tak víte, že trpíte. Ale víte, kdy jste šťastní? Jste si snad vědomi svého těla, když jste úplně zdraví? Beze vší pochyby, štěstí je stav, kterého si nejste vědomi, který si neuvědomujete. V tom momentě, kdy si uvědomíte, že jste šťastní, šťastní být přestáváte, všimli jste si? Ale většina z vás trpí; a jsouce si toho vědomi chcete z utrpení utéci do toho, co nazýváte štěstím. Chcete být vědomě šťastní a v tom momentě, kdy jste vědomě šťastní, je štěstí pryč. Můžete vůbec někdy říci, že jste radostní? Je to vždy až poté, o okamžik nebo týden později, kdy říkáte: "Jak jsem byl šťastný, jak jsem byl radostný." Ve chvíli, kdy jste šťastní, si štěstí neuvědomujete a to je jeho krása.

Zpět