Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Krishnamurti: The Penguin Krishnamurti Reader

Tazatel: Je to pro člověka praktické osvobodit se od veškerého strachu a přitom zůstat žít v této společnosti?

Krišnamurti: Co je to společnost? Řada hodnot, řada pravidel, omezení a tradic, nebo ne? Vidíte tyto podmínky zvenčí a říkate: "Mohu mít k tomuto všemu nějaký praktický vztah?" Proč ne? Přesto, když pouze zapadáte do rámce těchto hodnot, jste volní? A co myslíte slovem "praktické"? Myslíte tím zajišťování živobytí? Je spousta věcí, které můžete dělat, abyste si zajistili živobytí a když jste volní nemůžete si snad vybrat co chcete dělat? Není toto praktické? Anebo považujete za praktické zapomenout na svoji svobodu, zapadnout pouze do toho rámce hodnot a stát se právníkem, benkéřem, obchodníkem nebo automobilovým závodníkem? Jistě, když jste svobodní a vaše inteligence je kultivovaná, je pro vás snadné najít, co je nejlepší dělat. Pominete veškeré tradice a budete dělat něco, co skutečně milujete dělat, nedbajíce, jestli to vaši rodiče a společnost schvalují nebo ne. Protože jste svobodní a objevila se inteligence, budete dělat něco, co je vám skutečně vlastní a budete činit jako celistvá lidská bytost.

Zpět