Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Krishnamurti: The Penguin Krishnamurti Reader

Tazatel: Jak můžeme osvobodit svoji mysl, když žijeme ve společnosti plné tradic?

Krišnamurti: Nejdříve to, že chcete být svobodní, musíte cítit, musíte chtít. Jako touhu ptáka, který chce letět, nebo touhu vody v řece téci a plynout. Je vaše přání být svobodní takhle velké? Jestliže ano, co se tedy stane? Vaši rodiče a společnost se snaží dostat vás do marastu. Můžete se stavět na odpor? Zjistíte, že je to těžké, protože se bojíte. Bojíte se, že nedostanete nebo ztratíte práci, že nenajdete tu pravou ženu nebo muže; bojíte se, že budete hladovět, nebo že vás budou druzí pomlouvat. Ačkoli chcete být svobodní, tak se bojíte a neodvážíte se tedy stavět na odpor. Váš strach, co by tomu mohli říci lidé, nebo co by rodiče mohli udělat, vás blokuje a tak jste zatahováni do marastu.
Ale přesto - můžete říci "Chci poznat pravdu, nezáleží mi na bídě a hladu. Cokoli se stane, jsem připraven bojovat proti překážkám téhle shnilé společnosti, protože chci být svobodný a chci na to přijít."? Dokážete tohle říci? Když máte strach, můžete ustát všechny tyto překážky, tato břemena?
Je velice důležité už od útlého dětství pomáhat dítěti vidět všechny zápletky strachu a osvobodit se od nich. V okamžiku, kdy jste vystrašení, je totiž konec se svobodou.

Zpět