Ž  Í  Ž  A  L  A    

Šoty
  
DALŠÍ
Počítače ve filmu I.
  

  
DALŠÍ