Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Rasismus Racism, Racialism

= (socialistický slovník) nevědecká reakční teorie, kt. pseudovědecky zdůrazňuje význam rasových znaků a rozdílů, a podstatu člověka spatřuje především v těchto znacích, které prý jsou základem nadřazenosti n. podřadnosti a podřízenosti určité rasy, takže pronásledování a eventuální likvidace "méněcenných" ras (např. Židů nacisty) a nadvláda "vyšší" rasy (nordické n. bělochů nad černochy) jsou "logickým" následkem těchto názorů, zejména stanou-li se teorií státní, oficiální

= (současný slovník) polit. nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin; nenávist k lidem urč. rasy; její projevy (utlačování ap.)

1 belief that human abilities, etc depend on race and that some races are superior to others
2 (aggressive behaviour, speech, etc showing) hostility between races