Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Pragmatismus Pragmatism

= (socialistický slovník) filos. subjektivně idealistický směr pokládající za (hlavní) kritérium mravnosti našeho jednání a pravdivosti poznání jeho užitečnost (pravda je to, co "lépe pracuje", co je prakticky užitečné; zde však nejde o potvrzení objektivní pravdy kritériem praxe, ale o to, co lépe vyhovuje jednotlivci, co lépe uspokojuje jeho zájmy) (hlavním představitelem pragmatismu je amer. psycholog a filosof W. James, +1910)

= (současný slovník) filos. směr pokládající za (hlavní) kritérium pravdy její praktickou hodnotu a užitečnost, která vyhovuje zájmům jednotlivce

1 thinking about or treating things in a practical way
2 (in philosophy) belief that the truth or value of a theory can only be judged by its practical results