Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Politika Politics

= (socialistický slovník) 1. účast na záležitostech státu, určení forem, úloh a obsahu jeho činnosti, zahrnující otázky státního zřízení, správy státu, vedení tříd, stranického boje ap., vyjadřující vztahy mezi státy a národy (zahraniční p.) a vztahy mezi třídami jakožto nejdůležitější složka nadstavby a výraz ekonomického zřízení společnosti ("koncentrovaný výraz ekonomiky" - V. I. Lenin), působící však též aktivně na ekonomickou základnu tím, že podporuje její rozvoj, nebo že jej brzdí, napomáhající upevnit ekonomickou nadvládu vládnoucí třídy a její zájmy 2. péče o záležitosti něj. oboru: cenová p., jazyková p. aj. 3. hanl. chytračení, vychytralost

= (etymologický slovník) z ř. politikos 'obecní, státní'

= (současný slovník) 1. oblast obecných státních záležitostí; věda o vnitřních a zahr. cílech a úkolech státu; aktivní účast občanů ve státním životě: světová, mírová p.; p. uvolňování; p. státu, vlády; ekon. hospodářská p. opatření vlády ovlivňující makroekonomické proměnné (inflaci, nezaměstnanost ap.); fiskální p. rozpočtová; monetární p. peněžní, měnová; stabilizační p. opatření vlády k tlumení výkyvů  makroekonomických proměnných 2. péče o záležitosti urč. oboru: cenová, úvěrová, jazyková p. 3. hanl. řidč. chytračení, vychytralost: kampak na nás s takovou p-ou!

1 (a) political affairs or life; (b) political views, beliefs; (c) rivalry between political parties
2 political science
3 manoeuvring for power or advantage within a group or organization

POLITICAL
1 of the State; of government; of public affairs in general
2 of the conflict or rivalry between two or more parties
3 (of actions) considered to be harmfull to the State or government
4 (of people) interested in or active in politics
5 concerned with power, status, etc within an organization rather than with the true merits of case