Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Liberalismus Liberalism

= 1. (socialistický slovník) soustava politických a ekonomických názorů, směr vycházející z buržoazního pojetí svobody jednotlivce v kapit. systému, pokrokový v období buržoazních revolucí, reakční po upevnění vlády buržoazie; 2. svobodomyslnost, shovívavost, snášenlivost k jiným názorům; bezzásadový, smířlivý postoj zvl. k projevům ideologie nepřátelské socialismu a komunismu.

= (současný slovník) 1. shovívavost, snášenlivost, tolerance k jiným názorům; smířlivost k projevům odlišné ideologie 2. polit., ekon., soustava polit. a ekon. názorů požadující právní záruky demokratických práv a svobod, vybudování hospodářského života na zásadách volné soutěže, podporující idividuální zodpovědnost, autonomii a rozvoj osobnosti

liberal opinions and principles

LIBERAL
1 tolerant and open minded; free from prejudice
2 giving or given generously
3 (of education) concerned chiefly with broadening the mind, not simply with technical or professional training
4 not strict. literal or exact
5 (politics) of the Liberal Party