Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Konzervatismus Conservatism

= (socialistický slovník) lpění na tom, co je vžité, minulé; hanl. kdo je zaujat proti všemu novému a pokrokovému, zpátečnictví

= (současný slovník) 1. kniž. úsilí o zachování něčeho dosud platného, vžitého, tradičního, toho, co se musí z minulosti zachránit; hanl. zaujatost proti všemu novému n. pokrokovému, staromilství; polit. program konzervativců a jiných polit. stran tradicionalistického zaměření 2. ekon. směr prosazující volné podnikání, spojený s požadavkem nízkého zdanění podnikatelů ap. (ve Velké Británii, USA aj.)

1 tendency to resist great or sudden change (esp in politics)
2 the principles of the Conservative Party in British politics