Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Diverzifikace Diversification

= (socialistický slovník) rozrůzňování (např. zemědělské výroby dosud jednostranně orientované na jednu hlavní plodinu)

= (současný slovník)1. odb. rozrůzňování: ekon. proces zvyšování rozmanitosti vyráběných výrobků, výr. prostředků i spotřebních předmětů 2. publ. rozrůzněnost, mnohotvárnost: d. kapitálu

(esp of a business) vary the range of products, investments, etc. in order to reduce risk or expand operations