Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Demokracie Democracy

= (socialistický slovník) 1. vláda lidu; vláda většiny menšině; stát založený na tomto principu; antická d. = státní forma v starověkém Řecku a Římě zaručující složkám vládnoucí otrokářské třídy určitý stupeň politických práv a svobod;
buržoazní d. = státní forma vlády buržoazie, prováděná zvolenými zastupitelskými orgány, poskytující v omezené míře určitá politická práva i ostatním třídám a složkám společnosti;
lidová d. = státní forma diktatury proletariátu, forma vlády lidové většiny na základě socialistických výrobních vztahů usilující o co největší účast lidových mas na řízení, vzniklá po druhé světové válce v zemích střední a jv. Evropy a v některých zemích asijských
2. a) způsob vedení a práce, při kterém je zaručena účast celého kolektivu
b) vnitrostranická d. = vedle demokratického centralismu jeden ze základních principů práce strany, záležející ve volitelnosti stranických orgánů zdola, v odpovědnosti volených funkcionářů masám, podřízenosti menšiny většině atd.
3. sociální d. = politická strana mezinárodního dělnického hnutí, která se přetvořila v reformistickou, oportunistickou

= (etymologický slovník) z řeckého démos "lid" a krateó "vládnu"

= (současný slovník) 1. vláda lidu, lidovláda, forma vlády, ve kt. nejvyšší moc patří lidu a uskutečňuje se buď přímou účastí n. prostřednictvím volených zástupců; stát s takovou vládou: antická, moderní d.
2. princip rovnoprávného uplatňování vůle všech členů něj. skupiny: porušování zásad d.
3
. sociální d. sociálně-demokratická strana

1(a) system of government by the whole people of a coutry, esp through representatives whom they elect: parliamentary democrarcy
(b) coutry having such a system: the Western democracies
2 (coutry with a) government that allows freedom of speech, religion and political opinion, that upholds the rule of law and majority rule and that respects the rights of monorities: the principles of democracy
3 (a) treatment of each other by citizens as equals, without social class divisions
(b) society where such conditions exist
4 control of an organization by its members, who take part in the making of decisions: industrial democracy