Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Anarchismus Anarchy

= (socialistický slovník) 1. zlehčování n. odmítání jakéhokoli řádu, pořádku, autority n. disciplíny vůbec 2. polit. rozmanité směry vycházející ze svobody jedince ničím neomezené, odmítající autoritu státu a společenských organizací, idealisticky chápající dějinný proces; Lenin anarchismus jako směr i jako metodu odmítal a kritizova

= (současný slovník) 1. odmítání n. zlehčování jakéhokoli řádu, pořádku, autority, disciplíny, stav tomu odpovídající, anarchie 2. polit. teorie a hnutí odmítající jakoukoli autoritu, státní moc a právní řád, hlásající neomezenou svobodu jednotlivce

1 absence of government or control in society; lawlessness
2 disorder; confusion