Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Slovníček

Agrese Aggression

1. (současný slovník) útok jednoho státu proti druhému, hlavně za použití ozbrojených sil
2. jednání, jímž se projevuje úsilí vůči někt. objektu n. nepřátelství a útočnost s výrazným záměrem ublížit

1 unprovoked attacking or hostility by one country against another
2 (psychology) hostile feelings or behaviour