Ž  Í  Ž  A  L  A    

 

Minulost a historie
Článek ze Sedmičky pionýrů z prosince roku 1957. Rubrika Co to je - Kdo to je - Proč to je. Autor není uveden.
Jistě vás udivovalo, že jste vídali v novinách už druhého dne fotorafické záběry z olympijských her v Melbourne v Australii, ač je toto město od nás vzdáleno přes osmnáct a půl tisíce kilometrů. I nejrychlejší doprava fotografií letadlem by zabrala asi osmdesát hodin. Jak se mohly fotografie k nám tak rychle dostat?

Vysvětlení této záhady je poměrně prosté a snadno pochopitelné. Obrázky se přenášejí elektricky, jednak radiem do Londýna, jednak z Londýna po drátě do Prahy. Podstatu aparatury k přenášení nehybných obrázků ukazuje připojený nákres.
Nákres
V značí válec ve vysílací stanici. Na něm je navinut hotový obrázek. Ten se s válcem otáčí a zároveň posouvá. Osvětlovací přístroj O vrhá na obraz pomocí čočky úzký paprsek světla. Podle toho, dopadne-li paprsek právě na světlé nebo tmavé místo fotografie, odráží se přiměřené množství světla na fotonku F. To je zcela obyčejné zařízení, vzduchoprázdná skleněná baňka, opatřená uvnitř po jedné straně povlakem z kovu, sodíku, draslíku nebo cesia. Dopadající světlo uvolní z kovu elektrony, které jsou přitahovány ke kladné destičce. Tak vzniká ve fotonce elekfrický proud, silnější, je-li světeIný bod na bílé plošce, slabší, je-li paprsek právě na tmavé části obrazu.

Takto ohledá světelný paprsek postupně celou fotografii. Proudy, získané ve fotonce, se zesilují a vedou se do přijímací stanice. Tam je stejný válec, který se otáčí přesně souhlasně, synchronně, s válcem ve vysílači. Na válci je navinut fotografický film. Také na tento válec dopadá světlo podobně jako v předešlé stanici, jenže toto světlo se mění.
Přichází-li z přijimače silnější proud, je světlo jasnější, je-li proud slabý, světlo hasne. Tak se bod za bodem citlivý fotografický film osvětluje. Tam, kde bylo na obrázku bílé místo, film zčerná a naopak, kde byla na obrázku černá plocha, zůstane film čistý.

Tak vznikne fotografický negativ, který pak obvyklým způsobem po vykopírování dá přesně stejný obrázek, jaký byl navinut na prvním válci.

Taková je podstata přenosu obrazů na dálku. Samozřejmě skutečný přístroj je ještě poněkud složitější, protože se musí intensita světla na obou stranách přiměřeně řídit, aby byl obrázek čistý a jasný. Kromě toho se vysílají synchronisační impulsy, elektrická znamení, která udržují oba válce v přesně stejném chodu.

Je už podřadnou věcí, jak se příslušné proudy dostávají z jedné stanice do druhé. Na kratší vzdálenosti se posílají prostě po drátě nebo po kabelu. Na větší vzdálenosti, zejména přes moře, se těmito proudy modulují, to jest zesilují nebo zeslabují elektromagnetické vlny, které pak může druhá stanice přijímat a přeměňovat v silnější nebo slabší proudy, stejně jako se to děje v rozhlasových přístrojích.

Takto bez drátu a pomocí elektromagnetických vln putovaly obrázky vysílané z Melbourne až do Londýna, a z Londýna pak byly do Prahy posílány po kabelu a po drátě podobně jako teIegrafní značky. Tímto způsobem mohou noviny a časopisy dostávat obrázky i kresby ze vzdálených míst mnohem rychleji, než by to bylo možné i těmi nejmodernějšími letadly.

Radiofoto
RADIOFOTO - snímek přenesený z Melbourne radiem. Je to záběr z finale závodu na 1500 m. Šestý je náš Jungwirth.