Ž  Í  Ž  A  L  A    
 
Rady pro domácnost

<< LLLL
  
  Láhve

Láhve po spotřebování jejich obsahu je třeba vrátit zpět k novému naplnění, samozřejmě jen ty, které se vykupují. Měli bychom je vždy odevzdávat čisté a vymyté a do lahví od nápojů zásadně nedávat petrolej, rozpouštědla a podobné látky, protože jejich zápach z lahví prakticky odstranit nelze. Láhve od mléka vždy vypláchneme nejprve studenou a až potom horkou vodou. Láhve výborně vyčistí kávová sedlina rozmíchaná v teplé vodě, která také z lahví odstraní zápach. V druhém případě musíme počkat 2-3 dny. Stejně dobré k vyčistění lahví jsou drobné kousky papíru s vodou nebo slupky od brambor, avšak pouze syrové. Mastný povrch lahví vyčistíte nejlépe novinovým papírem a horkou vodou s trochou sody.

Malý domácí lexikon, vydala MONA, edice Emka  
 
A
B
C
D
E
F
G
H
Ch
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z