Pohádka tělovýchovná

Pozor, děti! Poslechněte si pohádku o třech bratřích a o tom, jak si jeden vzal za ženu žábu, druhý rybu a třetí Arolda Schwarzeneggera.
To mi připomíná, že si všichni hned uděláte deset kliků s medicinbalem na zádech. Komu míč spadne, přidá dalších deset kliků. Já si mezitím prostuduji burzovní stránku. Teď se jděte, děti, vysprchovat. Napřed teplou vodou, aby se vám prokrvily svaly a pak studenou, aby se zase odkrvily. Prospěje to vám i vodárenské společnosti. Její akcie klesají. Kde jsme to přestali? Ano, u těch princů a u toho, jak si jeden vzal Arnolda Schwarzeneggera. Nedivte se, v pohádkách je možné všechno. Když se tam může vyskytovat desetihlavá saň, proč ne Schwarzenegger? Berte to prostě tak, jak vám to říkám a nechte mě konečně dovyprávět. To je pořád otázek! Nikomu nepřijde divné, že myslivec v Červené Karkulce rozpáře(!) vlkovi břicho, z něhož se vyvalí naprosto neporušená babička. Zato z Arnolda jste vedle. A bez něj by tahle pohádka vůbec neměla smysl, protože kdo jiný by se vrhnul do vln nedaleko Starého bělidla? Co jste to říkaly, že to jsme zase v jiném příběhu? To se vám jen zdá.
Nicméně Arnold ty svaly mít musel, protože jak jinak by ulovil žábu a rybu, aby si i ostatní princové užili? Nechte si své hloupé poznámky!
Teď si, děti, představíme, že jsme jako ty žabičky a pěkně přeskáčeme pětkrát tělocvičnu. Já vám přitom dopovím, jak to bylo s těmi princi - a neremcejte, potom se vysprchujete znova. Je to velmi zajímavá pohádka, neobyčejně potřebná pro život, jak se přesvědčíme.
Kdo s čím zachází,tím taky schází - proč se při tom koukáte na mě ?
To má co dělat s pohádkou. První princ se jednou díval na fotbal a když jeho tým vyhrával, políbil z radosti svoji žábu. Protože to bylo ještě před svatbou, proměnil se v žabáka a bydlel pak pod kašnou na náměstí, aby měl přehled o lidech a drbech. Druhý princ na tom nebyl lépe. Jen měl ještě tu smůlu, že se proměnil v modrou myš - nezapoměňte že to byl šlechtic. Ale ostatní myši ho mezi sebe nepřijaly, protože byl nonkonformní a jeho nastávající by se ho byla zřekla. On však byl chytrý myšák, nechal se přebarvit nabílo a stal se maskotem Strany nepřátel alkoholismu. Měl z toho slušný příjem, a tak ho ta jeho vzala ma milost. Už jste doskákaly, děti? To je dobře. Chopte se činek a posilujte. Holky taky - je to moderní.
To je pro dnešek všechno. Sportu zdar. A až půjdete ze šatny, podívejte se na sebe do zrcadla.
Uvidíte, jak se vám krásně začínají prokreslovat svaly. A taky vystupovat nadočnicové oblouky a čelo ubíhat dozadu. To máte z toho, že se tolik díváte na pohádky - vypadáte z profilu jako barbar Conan. Ale nezoufejte. Kolegové na vás aspoň budou demostrovat vývoj člověka od neandertálce po dnešek. Za chvíli bude zvonit, tak vám ještě řeknu, že třetí princ na tom byl nejlíp. To ostatně v pohádkách není nic neobvyklého. Víte sami, že nejmladší syn vypadá zpočátku jako pitomec, ale na konci pohádky z toho vyjde nejlíp. Takže: princ využil svého vlivu na filmový průmysl a nechal Arnolda obsadit do hlavní role jednoho filmu. Doufal, že až ho uvidí diváci, budou z něho celí pryč. To se též stalo, i když trochu jinak, než si princ představoval. Od té doby měli ale vystaráno a žijí dodnes z filmových práv. Pokud jste četli v novinách, že Arnold byl v Praze kupovat manželce šperky, víte, co ho asi k tomu vedlo. Šaty dělají člověka a vděčnost je úplně cizí jen málokomu. Jen, vy, spratci, mi nejste vděční ani dost málo. Rozchod!


Učitelská pohádka

Byla jednou jedna princezna, která se jmenovala Učelálie, ale protože to bylo moc dlouhé, říkali jí Úča. Princezna to byla hezká a celkem chytrá, jenže měla značnou moc danou společenským postavením a došla časem k názoru, že je vlastně nejchytřejší ze všech. Posedla ji vysvětlovací mánie, srovnatelná jen s tím, čím proslul plukovním von Zillergut. Navíc začala trpět utkvělou představou, že právě ona je povolaná všechno hodnotit. Byla důsledná: klasifikovala kvalitu ranních housek jakož i večerních červánků .Mezitím se stačila vyjádřit ke královské politice domácí i zahraniční, k úrodě brambor a z televizní obrazovky udílela cenné rady rodičům k tomu, jak vychovávat děti. Zakrátko se stala postrachem jednoho každého obyvatele království, krále nevyjímaje. Tomu neustále vytýkala, že si nemyje ruce a nosí nakřivo korunu. Ani jedno nebyla pravda, ale král si neustále opakoval, že musí být nad podobné věci povznesen. Hrozil se jen okamžiku, kdy bude tak stár, že se neudrží na trůně a Úča zdědí jeho titul. Ta se ale do kralování příliš nehrnula. Svou moc si vynutila neústupností a tvrdohlavostí , podepřela ji platnými zákony obratně vykládanými ve vlastní prospěch a navíc odpovědnost za její činy padala na královu hlavu. To jí nesmírně vyhovovalo. Královská oficiální linie chtě nechtě zastřešovala i ty nejbláznivější kousky, ale protože v království platily dosti vysoké trestní sazby, nikdo se neodvážil nic namítat. Příklady táhnou a učitelky v onom království, známé svou devótností a patolízalistvím, začaly princeznu napodobovat. Peskovaly děti rodičům spílaly, koho se to odvážili přivest na svět a posléze k nim do školy. Zakládaly sdružení, aby ještě lépe drtily žáky a v bojových skupinách přepadaly rodiče, kteří nechtěli děti doma řezat.
Jako poslední vynález k úplnému zničení okolí,založily učitelky pěvecký spolek a po večerech chtěly nacvičovat bojové písně . Ale hned při prvním pokusu o píseň se stalo něco nečekaného. Při prvních tónech - které však se zpěvem neměly co dělat - se za městem ve sluji probudila saň, která tam spala už přes 5000 lat. Jekot učitelek ji náhle a násilně probudil a hned ji rozzuřil od nepříčetnosti. Na nic nečekala. Ani na to, až bude město potaženo černým suknem, ale letěla rovnou na královský hrad a přistála na nádvoří právě v okamžiku, kdy princezna kritizovala dresy královského fotbalového mužstva. Saň ji spolkla bez kousání. Pokud si ale někdo myslí, že to byl konec Účina vlivu, je značně naivní. Saň totiž, ještě než se dostala na hrad, nevydržela hlady a spolkla na louce se pasoucí krávu. Úča se nad tou společností hrozně rozčílila a chtěla krávu dostat ven. Jak tak poskakovaly v dračím brřiše, sani se udělalo špatně a krávu vyplivla a Úču rozkousala. Myslela si, že bude další den v novinách. Byla, i když až daleko později. Kráva se totiž od Úči nakazila a v království zanedlouho propukla nemoc šílených krav.