Mým českým a slovenským studentům angličtiny:
Přítomný
Budoucí
Minulý
Předpřítomný
Státní zkouška - gram. jevy
Prosté vs. průběhové
Mým zahraničním studentům češtiny:
To my foreign students of Czech language
J. Nohavica

Učitelům angličtiny:

Autentické materiály ve výuce cizích jazyků a žákovská autonomie