Prokop Remeš přednášel na poděbradském gymnáziu o sektách

Autor: Honza Šípek
Vyšlo: 30.6.1999 v časopise Bukwice    V úterý 13. dubna přijel na Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Poděbradech MUDr.
  Prokop Remeš, psychiatr bohnické léčebny a člen Společnosti pro studium sekt a
  náboženských směrů přednášet o sektách, jejich pozadí, fungování a nebezpečí.
    Po krátkém úvodu nám jednoduchým projekčním testem ukázal, že ve většině lidí je
  jakás skrytá náboženskost či potřeba víry která se může dostat na povrch právě ve
  styku se sektou. Nejohroženější skupinou jsou pak studenti středních a vysokých škol,
  kteří přirozeně hledají smysl života a svoje místo ve společnosti.
    Sekty, neboli totalitní náboženské skupiny, u nás rozdělil Prokop Remeš do čtyř
  skupin. Do první z nich - skupiny sekt s psychoterapeutickým pozadím - patří
  například “Vianetické centrum” neboli větev scientologické církve. To získává nové
  “ovečky” třeba tím, že v metru nabízí lidem zdarma k vyřešení “oxfordský test
  osobnosti”. Test (podle Remeše sestavený nikoliv psychology, ale spisovatelem sci-fi
  a interpretovaný například truhláři) pro vás dopadne samozřejmě velmi špatně, jste
  seřváni a v zápětí je vám nabídnut jakýsi kurs na vylepšení svých osobních
  schopností. Kursy jsou koncipovány tak, abyste museli navštěvovat stále další a
  další, nejsou vyjímkou lidé, kteří za ně utratili celý svůj majetek. Nebezpečím
  scientologů je také pronikání do ekonomické oblasti a ovlivňování managementu
  společností.
    Druhou skupinou jsou sekty okultní. Sem patří například satanismus, což je spíše
  hnutí než sekta, jelikož zahrnuje velké množství proudů. Některé z nich provozují
  kanibalismus a provádí zvířecí i lidské oběti. Ve dva satanské sabaty mají ve
  Spojených státech dokonce děti volno ze školy, aby je mohli rodiče uchránit před
  únosy. Satanismus je vlastně antikřesťanstvím, takže pokud křesťané uctívají Boha, je
  satanisty uctíván jeho opak - satan. Ne však všemi. Někteří uznávají pouze
  antimorálku sepsanou v Satanské bibli, psané tajným enuchistickým jazykem. Z té
  Prokop Remeš přečetl několik zaříkání, které měly sloužit k přivození toho
  nejhoršího, což se jakousi podivnou náhodou nestalo (nebo že by následující koncert
  na zemědělce byl tím neštěstím?). Toto hnutí je spojeno s blackmetalovou a
  deadmetalovou hudbou, u nás je jeho hlavou Jiří Walter.
    Předposlední skupinou jsou sekty s východním pozadím, jako například Jóga v
  denním životě či hnutí kolem Srí Chimonyho, které mají též sektický charakter.
  Nejznámější z této skupiny je sekta Haré Krišna, jejíž ekologická farma je
  v Choťýšanech u Vlašimi. Ke “krišňákům” patří ti v transu bubnující lidé v oranžových
  řízách, které potkáte například v Praze.
    Poslední skupinou jsou sekty s křesťanským pozadím. Sem patří známí Svědci
  Jehovovi, jejichž metody označil Remeš za nepříliš účinné a nebezpečné. Svědkové
  podle něj používají jakési manuály se scénáři situací, reakcí lidí a možných
  odpovědí.
    Mormony prý poznáte podle toho že jsou dva, vystříhaní a naprosto uniformně
  oblečení do sněhobílých košil s kravatou a černých kalhot, táhnoucí těžkou brašnu.
  Hnutí je velmi rozšířené ve světě, například Utah je ze 75% mormonský. Dříve hlásali
  mnohoženství, které však již neprovozují kolem sta let.
    Nebezpečnou sektou, funkční i na našem území, je Svatá rodina či zkráceně
  Rodina. Její zakladatel šel cestou sexualizace náboženství - sexuální styk je pro
  tuto sektu projevem víry. Dceře zakladatele se podařilo utéct a vydat skandální
  knihu. Je důvodné podezření, že v Rodině dochází k pohlavnímu zneužívání dětí, což se
  však nikdy nepodařilo dokázat. Prokop Remeš nám ukázal i propagační letáčky této
  skupiny. “Jejich materiály, brožurky a videokazety, to je docela porno,” řekl.
    Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc, či měli se sektou nějaký problém,
  můžete zavolat MUDr. Prokopu Remešovi přímo do bohnické psychiatrické léčebny na
  telefon
  02/8574422.