Anglický Sellafield je kontaminován radioaktivitou stejně silně jako Černobyl

Autor: Jan Šípek
Vyšlo: 14.10.1998 v časopise Sketa  Podle pátečních informací mezinárodní ekologické organizace Greenpeace je prostor
  kolem Sellafieldské továrny na zpracování jaderného odpadu ve Velké Británii
  kontaminován radioaktivitou stejně silně jako prostor kolem poškozeného reaktoru v
  Černobylu na Ukrajině. To je závěr analýz vzorků půdy z obou těchto lokalit, které
  pro Greenpeace provedla Brémská universita.
   Posledních několik týdnů Brémská universita analyzovala vzorky odebrané aktivisty
  Greenpeace v prostoru kolem Černobylu. Srovnání s radioaktivním znečištěním v oblasti
  kolem anglické továrny na zpracování jaderného odpadu v Sellafieldu vede k závěru, že
  některé z hodnot radioaktivního znečištění v Sellafieldu jsou dokonce vyšší, než tyto
  hodnoty v prostoru Černobylu.
  „Zatímco na území v okruhu 30 kilometrů okolo Černobylu se vztahuje zákaz vstupu
  lidí a zákaz jakýchkoliv zemědělských aktivit, žádná taková opatření kolem
  Sellafieldu nejsou," varuje Mike Townsley z Greenpeace International.
  Znečištění radioaktivním izotopem americia 241 ve vzorku půdy osm set metrů od
  reaktoru v Černobylu je například kolem 1 300 becquerelů na kilogram. Ve vzorku půdy
  jedenáct kilometrů od Sellafieldské továrny je tohoto izotopu 30 000 becquerelů na
  kilogram. Na stejném místě bylo při analýze Brémské university nalezeno více než 40
  becquerelů izotopu kobaltu 60 a znečištění cesiem 137 v koncentracích vyšších než 9
  400 becquerelů na kilogram. Jedenáct kilometrů od Černobylského reaktoru je na druhou
  stranu méně než deset becquerelů kobaltu 60 a průměrně 7 400 becquerelů cesia 137 na
  kilogram.
  Jan Šípek
  kangaroo@hysteria.sk
  14.10.98 20:45


Továrna na zpracování radioaktivního materiálu v Sellafieldu
Továrna na zpracování radioaktivního
materiálu v britském Sellafieldu. Foto: Greenpeace