Toxický odpad vážně ohrožuje okolí

Tisíce tun nezabezpečených jedů jsou uskladněny poblíž Milovic

Autor: Jan Šípek
Vyšlo: 12.8.1998 v časopise Polabské listy  V prostoru bývalého vojenského prostoru Milovice leží již několik let přibližně dva
  tisíce tun nezabezpečeného životu nebezpečného odpadu. V prorezivělýchlých sudech na
  pozemku, jež od okolí odděluje pouze nízký plot, jsou podle nedávného průzkumu
  organizace Greenpeace především nebezpečné polychlorované bifenyly, perchlorethylen,
  DDT a kyanidy. Viníkům situace se zatím patrně daří unikat spravedlnosti i vlastní
  zodpovědnosti.
  Původně měla společnost Stavební geologie Praha – Proeko k.s. pražského podnikatele
  Richarda Händla vystvavět na pozemku zařízení pro likvidaci kontaminované zeminy.
  Stavbu povolil Vojenský stavební úřad, avšak po přechodu prostoru do civilního
  sektoru Stavební úřad v Lysé nad Labem provoz spalovny zastavil.
  Do prostoru spalovny, kde je umístěna tzv. manipulační skládka odpadu byly později
  navezeny tisíce tun toxického odpadu. Společnostem, které transport provedly, vyměřil
  OkÚ Nymburk pokuty za neoprávěný převoz, stejně tak jako milionovou pokutu
  společnosti Proeko. Ta nebyla nikdy zaplacena.
  V březnu roku 1995 se pak Proeko přetransformovala na akciovou společnost Alisa.
  Členy jejího představenstva byli podle záznamů v obchodním rejstříku Alexej Daněk z
  Brna, Bohuslav Kasal z Havlíčkova Brodu a Petr Jirk z Lysé nad Labem. V dozorčí radě
  společnosti pak seděl Richard Händl, Pavel Pecha z Havlíčkova Brodu a Miroslav
  Procházka z Neratovic. V červenci 1997 byl na společnost Alisa vyhlášen konkurs.
  Aktivistická organizace Greenpeace v červnu 1998 provedla v prostoru spalovny
  průzkum se zarážejícímy výsledky. „Vzorky odebrané z míst, kde leží ničím nezajištěné
  z větší části poškozené a proděravělé sudy s toxickými látkami, překračovaly limit
  pro polychlorované bifenyly (PCB) v zemině více než tisíckrát," uvedla vedoucí
  toxické kampaně Greenpeace Dr. Zdeňka Bubeníková. „Právě tato skupina látek přitom
  způsobuje genetické poruchy, poškození jater, snižuje imunitu a má negativní vliv na
  reprodukční schopnosti organizmu," dodala.
  U PCB byl prokázán vliv na vznik rakoviny, DDT, v 50. letech používaný jako
  insekticid, působí jako typický nervový jed a vyvolává hormonální poruchy, říká
  zpráva Greenpeace. Americký viceprezident Al Gore označil tyto látky za čtvrtou
  strategickou hrozbu pro světový vodní systém.
  Jak se zdá, viníci stále unikají spravedlnosti. Okresní úřad v Nymburce podal na
  Richarda Händla trestní oznámení, které však bylo zrušeno amnestií prezidenta
  republiky. Proto se úřad chystá podat další trestní oznámení na Händla i
  představitele společnosti Alisa.
  Provizorní řešení nabízí milovický starosta Miloslav Müller. Jak uvedl pro deník
  Právo, uvolnil ze svého rozpočtu 50 tisíc korun a proděravělé sudy budou zakryty
  plachtou. Podle správce konkursní podstaty Alisy Emila Markupa provede specializovaná
  společnost přečerpání obsahu proděravělých sudů do náhradních nádob. Celková
  likvidace odpadu však podle odhadů přijde na 25 až 50 milionů korun.
  „Likvidaci musí provést viník," uvedla pro Polabské listy Danuše Blažková z odboru
  životního prostředí Okresního úřadu Nymburk. „Okresní úřad na ni nemá prostředky,"
  dodala.
  Ve čtvrtek 30. července skupinka přívrženců Geenpeace provedla právě před Okresním
  úřadem demonstraci, která měla upozornit na problematiku milovické spalovny.
  Podrobnější a pravidelně aktualizované informace jsou k dispozici na speciální
  stránce na Internetu – http://www.kralicek.cz/klid/proeko.html.