Redakce MF DNES se stala cílem výpravy mladých novinářů

Autor: Petra Pospíšilová
Vyšlo: 11.7.1998 v časopise Legatis  Za poznáním redakčního prostředí největšího a nejčtenějšího českého deníku MF DNES se
  vydala skupinka účastníků Letní školy žurnalistiky. Setkání proběhlo 3. července 1998
  v ústřední budově MF DNES na Senovážné ulici v Praze.
  Zástupce šéfredaktora Roman Gallo se snažil zodpovědět všechny otázky, které mu
  zvídaví mladí novináři položili. Studenty zajímal například náklad novin, který se
  pohybuje v rozmezí od 380 – 550 tisíc výtisků denně.Dále čtenost deníku apod.
  Dozvěděli se také o regionálních přílohách, o počtu neprodaných výtisků (tzv.
  remitenda = 13 – 14 %) a nástupním platu novináře.
  Roman Gallo prozradil, že slabou stránkou deníku je marketing, hlavně co se týče
  distribuce. „Kvůli špatné kvalitě distribuční služby se 90 – 95 % výtisků prodává v
  trafikách, na rozdíl od zahraničí, kde je to přesně naopak," poznamenal. Jednou z
  hlavních snah MF DNES je tady zlepšit distribuční sít, aby se mohlo více uplatnit
  předplatné.Jak dále uvedl tisk není barevný. Důvodem je, že barva by noviny výrazně
  zdražila, a proto barva proniká do celostátních novin pomalu.
  Po rozhovoru s Romanem Gallem se studenti setkali s výrobním manažerem Ivanem
  Makovcem. Ten je zasvětil do problematiky „lámání" stránek. Přestože neměli možnost
  setkat se se šéfredaktorem Petrem Šabatou, získané informace jim přiblížili taje
  novinářského světa.