50 věcí, které se dají dělat za jízdy výtahem

Autor: N. P.
Vyšlo: v časopise Prostor  1. Vydávejte zvuky závodních aut, když někdo vystupuje/nastupuje.
  2. Vysmrkejte se a nabízejte ostatním cestujícím prohlídku vašeho kapesníku.
  3. Tvařte se nepříčetně, plácejte se do čela a mumlejte si:,,Držte hubu, zatraceně
  držte tady všichni hubu."
  4. Prodávejte koláčky.
  5. Holte se/masírujte si nohy.
  6. Bez přerušení pískejte pořád dokola prvních pár taktů vaší oblíbené písničky.
  7. Na dlouhé cestě se houpejte ze strany na stranu ve frekvenci výtahu.
  8. Trošku pootevřete svoji aktovku/kabelku, nakoukněte dovnitř a zeptejte se:,,Máš
  tam dost vzduchu?"
  9. Nabízejte vizitky ostatním cestujícím.
  10. Zpívejte dokola refrém z ,,Mámy"a při tom se zálibně dívejte na fotku Mela
  Gibsona.
  11. Stůjte potichu, bez pohybu, těsně namáčknut na roh výtahu tváří ke stěně.
  12. Když přijíždíte do vašeho patra, s funěním trhejte dveřmi, tvařte se zklamaně,
  když se otevřou samy.
  13. Naklánějte se k ostatním cestujícím a říkejte jim:,,Pozor, přijde revize
  jízdenek."
  14. Přivítejte každého, kdo nastoupí a požádejte ho, aby vás oslovoval ,,admirále."
  15. Roztahujte se po celém výtahu.
  16. V nejvyšším patře nechte otevřené dveře a vyžadujte, ať jsou otevřené do té doby,
  dokud neuslyšíte cinknout minci, kterou jste hodil do šachty.
  17. Vemte si hokejovou hůl a začněte trénovat.
  18. Provádějte cvičení Tai-Chi.
  19. Upřeně se dívejte na spolucestujícího, usmívejte se a po chvíli mu oznamte, že
  máte dnes nové ponožky.
  20. Když je v kabině minimálně 8 lidí, mumlejte si:,,Ale ne, zatraceně, nevolnost z
  jízdy."
  21. Dávejte ostatním cestujícím náboženské požehnání.
  22. Občas zamňoukejte.
  23. Sázejte se s ostatními, že se vám vejde koruna do nosu.
  24. Mračte se a mumlejte si:,,Už to bude, už to bude," pak si vydechněte a
  řekněte:,,OOOPS."
  25. Ukažte cestujícím nějaké vaše zranění a zeptejte se, jestli vypadá infikovaně.
  26. Zpívejte si: "Pec nám spadla", přičemž mačkejte všechny tlačítka.
  27. Zakřičte: "Připravit padáky !" při každém pohybu výtahu směrem dolů.
  28. Upřeně se dívejte na jednoho cestujícího, vykřikněte:"Ty jsi jeden z nich !" a
  přesuňte se do vzdálenějšího rohu.
  29. Choďte s chladící taškou, která má na straně viditelný nápis"Lidská hlava".
  30. Říhněte si a ohlašte:"Mmmmm...velice chutné".
  31. Nechte mezi dveřmi krabici/kabelku a ihned začněte ječet:"Už, už lezou, bestie".
  32. Zeptejte se ostatních cestujících, jestli místo nich můžete zmáčknout tlačítko.
  33. Nasaďte si na ruku loutku a mluvte k ostatním cestujícím skrz ni.
  34. Pomalu a dojemně pronášejte báseň Máj.
  35. Když je ve výtahu ticho, rozhlédněte se a zeptejte se spolucestujícího:"To zvoní
  Váš telefon?"
  36. Pískejte na trávu.
  37. Řekněte DING v každém patře.
  38. Řekněte:"Vždycky jsem toužil vědět, co to dělá" a začněte mačkat červená
  tlačítka.
  39. Poslouchejte stěny výtahu stetoskopem.
  40. Nakreslete na zem křídou malý čtverec a řekněte, že toto je vaše osobní místo.
  41. Vemte si sebou židli.
  42. Rozbalte si zralé tvarůžky a počněte pojídat.
  43. Kousněte si ze sendviče a zeptejte se spolucestujícího, jestli chce vědět, co
  máte v puse.