Hyperlinky odkazují na jednotlivé programy ke stažení. 

 

Hyperlink:

Popis programu:
Barevice barevné vícerozměrné pole. Vypíše matici a prvky dělitelné 3 -mi a větší než 50 zvýrazní. 
Bgidemo originální prográmek od Borland corp.
Časomíra měří čas mezi dvěmi událistmi.
Demo ukázka použití bulovských proměnných  (začátky)
Demo 1 určuje hodnotu jednoduchých výrazů      (začátky)
Encrypt čte 2 soubory čísel, která skládá na znaky, jenž uloží do .txt souboru
Faktoriály výpočet faktoriálů
File 00 čte .txt soubor, kopíruje ho a přidá pár znaků (docela dost znaků)
Funkce počítá hodnoty fce tg.
Grafika 0 použití grafického rozhraní, kreslení čar, obdélníčků a koleček. 
Grafika 1 to samé s použitím barviček.
Grafika 2 obsahuje fce pro transformace souřadnic (reálné na monitorské).
Kopíruje kopírovací program - různé způsoby.
Křivky4 grafy všelijakých fcí, použití grafických viewportů.
Kuku program ke hře KUKU, čísla dělitelná 7 nebo obsahující cifru 7 bnahradí řetězcem " KUKU".
Množina různé operace s množinama.
Na třetí řeší rovnici s proměnnou na třetí, užito k řešení fyz. olympiády ve 3. ročníku.
Objekty stěhování obdélníčků a tak (z mně neznámých důvodů nefunguje).
Ordznak převede znak vložený z klávesnice na jeho ordinální hodnotu.
Pointerz různé operace s pointery

Pole

nějaký pokus s maticemi (Nehotové a nefungující)

Převod ndokončený převodník dec čísel na bin kód (není tam vůbec nic). 
Prvočísla generátor prvočísel.
Raster 0 grafy fcí, transformace souřadnic.
Raster x grafy fcí
Record datový typ record (nefunguje -> nedokončené -> už nikdy fungovat nebude).
Souborové čtení .txt souboru
Soubory I čtení číselného souboru plus zápis do nového.
Spojdb 2 databáze - spojový seznam.
Tabasci 3  ukáže ASCII tabulku
Tabulkaf  tabulka hodnot goniometrických fcí.
Třídění seřadí prvky v poli podle velikosti.
Třídička porovnává dva .txt soubory a zvýrazní rozdíly.
Úhloměr převádí velikosti úhlů nad 360° na základní.
Upcase převádí malá písmena na velká + ošetření pro češtinu.
Vicepole operace s maticemi - sčítání.
Vyhledav vyhledávání prvků v poli (matici).
While cosi podivného.