Sklizeň na QR 1083
 
Napsal: Vonnukem
2001
 
Hlubiny vesmíru pojednou prozářil oslňující záblesk, následovaný mohutnou tlakovou vlnou, když jedna z planet v blízkém hvězdném systému nečekaně vybuchla. Vesmírná loď pohybující se poblíž okamžitě poslala zprávu o této události na hlavní planetu své rasy, kde okamžitě vzbudila velké pozdvižení. Během několika minut byla svolána schůze krizového štábu, který se zaeal zabývat touto událostí.
"Takže si to shrneme," promluvil velitel krizového štábu, " asi tak poed hodinou jsme poižli o planetu ZV 230 v důsledku promyšlené nepřátelské akce ze strany Caasonu, tím pádem jsme také přišli o hlavní zásoby potravin pro celé impérium a hrozí nám velmi vážný nedostatek jídla," řekl velitel, načeš se obrátil k jednomu z účastníku schůze.
"Pane T´lksi, na jak dlouho nám vystačí současné zásoby jídla na našich planetách ?," otázal se velitel.
"Nejvýše na osm let," odpovidil T´lks, "pak poibližně 90 % obyvatel umře hlady."
"Máte nijaké návrhy na řešení situace?," zeptal se velitel ostatních členů štábu. " Jediná možnost je dobytí Caasonských planet CAS 8 a CAS 14, čímž bychom získali zásoby jídla poibližně na dalších sto let, což by nám poskytlo dost času na vytvoření nových center produkce potravy na jiných planetách," odpoviděl jeden z členu štábu. " Bohužel, ale k vytvoření invazní flotily o potořbné velikosti bez narušení bezpečnosti impéria, potořbujeme alespoň dvacet let času, který nemáme a tím pádem hrozí vyhynutí celého našeho druhu," dokončil svou zprávu tento člen štábu, a v místnosti se rozhostilo ticho, které za chvíli poerušil další člen štábu.
"Myslím, že existuje ješti další řešení," pronesl a pokračoval, " jeden druh, který jsme dobyli pořd mnoha lety, osel několik planet životaschopnými organismy, ze kterých se později vyvinulo mnoho různých forem života. Takto si chtěli vytvořit zásoby potravin pro případ nouze. My jsme ale tyto planety nikdy nepotřebovali, takže se na ně zapomnělo a byly ponechány svému osudu. Naštěstí pro nás je jedna z těchto planet, planet QR 1083, od nás vzdálena pouhé dva roky cestování hyperrychlostí, a pokud jsou mé projekce správné, tak by nám tamní formy života mohly posloužit jako zdroj potravy minimálně na třicet let," dokončil svou řeč tento člen štábu a odmlčel se.
Porada trvala ještě půl hodiny, a nakonec byl vypracován plán, podle kterého se k planetě QR 1083 vypraví transportní flotila pod ochranou vojenských lodí, a sklidí všechny formy života na této planetě, čímž bude zajištěn zdroj potravy pro impérium na dostatečně dlouhou dobu, než bude vybudována invazní flotila pro útok na planety CAS 8 a CAS 14.
Po dvou letech cesty dorazila transportní flotila k planetě QR 1083 a její senzory zjistily, že tuto planetu obývá nikolik desítek miliard ruzných forem života, což všechny potišilo, a bylo rozhodnuto o okamžitém začátku sklizně. Od transportní flotily se odpoutalo velké množství sklízecích výsadkových lodí a začaly svůj sestup do atmosféry. Miliardy lidí po celé Zemi zvedly hlavy k obloze, na které se najednou objevilo velké množství objektů snášejících se k zemi. Všem se jim honila hlavou jedna otázka: " Co se to sakra děje?"
Odpověď byla jednoduchá a krutá zároveň. Pro Zemi nastal šas sklizně.