Třetí planeta
 
Napsal: Vonnukem
2001
 
Vesmírem se řítila velká kosmická loď. Jejím obyvatelům, hmyzu podobným stvořením, zbývalo do probuzení z hibernace jen několik dní. Ale těch několik dní bylo jen zlomkem času, po který tato expedice už trvala. Vyrazili před 900 lety, dva roky potom co obdrželi Signál. Když jejich senzory tehdy zachytily Signál, způsobilo to mezi obyvateli této planety velké pozdvižení. Do té doby si mysleli, že oni jsou jedinými inteligentními tvory ve vesmíru, což potvrdila i spousta expedic do přilehlých hvězdných soustav, které nenalezly žádné známky života, kromě bakterií na některých planetách. A tak v momentě kdy dorazil Signál se tomu hodně obyvatel zdráhalo uvěřit. Ale Signál byl pravý a pocházel ze systému docela vzdáleného od této planety. Bylo rozhodnuto, že bude vyslána expedice, která se pokusí kontaktovat bytosti, které vyslaly tento signál a navázat s nimi přátelství, aby už nikdy nebyly ve vesmíru sami.
Výprava už byla téměř u svého cíle. Během dvou dnů vstoupila expedice do systému, který měl ve svém středu velkou žlutou hvězdu, kolem které obíhalo devět planet. Vesmírná loď zamířila k planetě, která byla třetí nejbližší k této hvězdě. Mezitím se její obyvatelé probudili z hibernace a připravovali se na přivítání s novou civilizací. Vesmírná loď přešla na oběžnou dráhu kolem planety a byly vyslány signály s uvítacím projevem. A zatím senzory lodi fotily tuto planetu, která měla na rozdíl od jejich domovské planety velké množství oceánů a málo pevnin.
Loď už dokončila jeden oběh kolem planety, ale odpověď na jejich zprávu stále nepřicházela. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude vyslán výsadek, který přistane u jednoho z velkých sídel nalezených na této planetě a zkusí se kontaktovat s jejími obyvateli. Tři tvorové proto vstoupili do jedné z přepravních lodí a začali svůj sestup k planetě.
Přistáli několik kilometrů od jednoho ze sídel na jednom z menších kontinentů. Krajina kolem nich byla plná rostlin a živočichů, ale žádný z nich nemohl patřit k těm, kteří vybudovali tuto civilizaci. Dostali se až k okraji sídla a začali hledat ty, kteří tato sídla vybudovali. S obdivem pohlíželi na vysoké stavby, které se tyčily kolem nich, zaujati jejich architekturou. Objevili také obrovskou sochu, která držela v ruce zřejmě jakousi pochodeň a tyčila se na ostrůvku kousek od tohoto sídla. Našli spousty jiných věcí, jejichž účel jim byl neznámý a kterým třeba později porozumí, ale nenašli ani jednoho z těch, kteří tyto věci vytvořili.
Začali tedy prohledávat budovy, aby zjistili, co se stalo s obyvateli této planety. Prohledali už několik desítek budov, z nichž každá sloužila různým účelům mnohdy pro ně neznámým, než našli to, co hledali. Ve vzduchotěsně uzavřené schránce v jedné z místností našli kromě spousty divných zelených papírků, také svazek několika listů popsaných textem. Zapojili tedy své analyzátory písma, které jim po nějaké době byly schopny přeložit, alespoň dva velké nadpisy na prvním z listů. V jedné chvíli jim bylo vše úplně jasné. Obrátili se tedy nazpátek a vrátili se do své lodi, s kterou vzlétli zpět k mateřské lodi. Vesmírná loď provedla ještě jeden oběh kolem planety, přičemž její senzory zaznamenávaly vše na planetě, a poté se odpoutala a vydala se na zpáteční cestu.
Na vydání New York Times, které zde nalezli a zanechali návštěvníci se začal pomalu usazovat všudypřítomný prach. Ale ty dva nadpisy, které tak vyděsily návštěvníky byly stále zřetelné. Stálo na nich: " Biologická válka na postupu" a " Oběti se počítají na miliardy".
Na této planetě už inteligentní život vymřel.