Mám vlasy na bílo

přišli vlci a sežrali mi ovečku
vylezli ze zdi
a překousali nohy stolu na párátka
kterými si potom vyškrabávali
maso ovečky ze zubů
na zdi byla krev
a ti co nosí na krku kříže
nebo sochy
se skrývají v dlaních velikých chlapů
z železných maringotek
ty, ty a ty se o mě starejte
já budu pěstovat to, co zbylo z ovečky
budu zapalovat černé svíce
budu chtít aby venku pršelo
chci najíst, umýt a obléknout
dát pusu na čelo a poslat spát
všichni se na mě dívají
a něco je jim divné


   mám vlasy na bílo a nekoušu si rty
   už jsem velká a můžu říkat: pomiluj mě
   opravdicky
   můžu se líbat se zvířaty, které mají velké zuby
   a mohu poučovat malé děti 
   z rozvrácených rodin
   říkat jim pravdy o životě
   
jsi typ drogy a kříže
říká psycholog veřejně
a všichni vykřikují
my jsme si to mysleli
 
 

únava mi způsobuje, že je mi dobře vedle smutných lidí

na památku
 

rozkvetlá větev jabloně
je v noci černá
se zavázanýma očima
se necháváme ohlušovat práskacíma kuličkama
sami v lese
plném neviditelných nevidoucích lidí
tušíme světla vlko-města
držíme se za ruce a ohmatáváme strop kanálu
v ostnatém lese
s rukama nabodnutýma v ostružinách
padáme do vyřazených pneumatik
nebojíme se
je to jen hra na planetu Zemi
na lidi a srázy a na naše ruce
které se znají
jinak o sobě nevíme
kdo jsme byli