Václav Havel: Antikódy

1. Antikódy

Poetika

------- pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták pták ( = 4 2 p t á k ů ) k t á p ( = b á s e ň o p t á k o v i)
j         á
 j        á
 j       á
  j      á
  j     á
   j    á
   j   á
    j  á
    j á
     TY


POŤOUCHLOST

----------- A se za jistých okolností rovná B B se za jistých okolností rovná C C se za jistých okolností rovná D D se za jistých okolností rovná E E se za jistých okolností rovná F F se za jistých okolností rovná G G se za jistých okolností rovná H H se za jistých okolností rovná I I se za jistých okolností rovná J J se za jistých okolností rovná K K se za jistých okolností rovná L L se za jistých okolností rovná M M se za jistých okolností rovná N N se za jistých okolností rovná O O se za jistých okolností rovná P P se za jistých okolností rovná Q Q se za jistých okolností rovná R R se za jistých okolností rovná S S se za jistých okolností rovná T T se za jistých okolností rovná U U se za jistých okolností rovná V V se za jistých okolností rovná X X se za jistých okolností rovná Y Y se za jistých okolností rovná Z Z se za jistých okolností rovná A (A pídit se po tom, čemu se rovnají jisté okolnosti, je poťouchlost, příznačná pro j i s t é l i d i)

KONSTRUKTIVNÍ SATIRA

-------------------- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DIALEKTICKÁ SYNTÉZA

------------------- Po tisíciletí tvrdili mylně jedni že druzí že V E J C E S L E P I C E bylo dřív byla dřív než slepice než vejce A teprve my kteří nazíráme tuto otázku z hlediska histo- rického vývoje V E J C E i S L E P I C E víme že V E J C E ale že zároveň bylo dřív S L E P I C E než slepice byla dřív než vejce A že jedině v hluboké vnitřní jednotě těchto dvou historických skutečností tkví pravda o V E J C I a S L E P I C I

ŘÍZENÉ UMĚNÍ

------------ Byl pozdní večer, první má večerní máj, byl lásky čas Hrdliččin zval ku lásce hl kde borový zaváněl hájjjjj O lásce šeptal tichý mechh kvetoucí strom lhal láskyž svou lásku slavík růži pěl růžinu jevil vonný vzdechh

ROZVÍJENÉ UMĚNÍ

--------------- Byl pozdní večer, první má večerní máj, byl lásky čassss Hrdliččin zval ku lásce hlasss kde borový zaváněl hájjjjjjjjjjjjj O lásce šeptal tichý mechhhhhhhhhhhhhhhh kvetoucí strom lhal lásky žellllllllllllllll svou lásku slavík růži pěllllllllllllllllllllllllll růžinu jevil vonný vzdechhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

IDEÁLNĚ ZORGANIZOVANÉ UMĚNÍ

--------------------------- borový byl byl čas háj hlas hrdliččin jevil kde ku kvetoucí lásce lásku lásky lhal máj máj mech o pěl pozdní první růži růžinu slavík strom svou šeptal tichý večer večerní vonný vzdech zaváněl zval žel

LYRICKÝ CHARAKTER

----------------- A B A B C D D C E F F G G A

BARIÉRA

------- slova slova slova slova slova slova slova slova slova slova slova slova slova já slova ty já já slova ty ty já já slova ty ty já já slova ty ty já já slova ty ty já já slova ty ty já já slova ty ty já já slova ty ty já já slova ty ty
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslova        slova
slovaslovaslovaslovaslovaslova   slovo   slova
slovaslovaslovaslovaslovaslova        slova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova
slovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslovaslova

        vpřed
      vpřed vpřed
     vpřed    vpřed
    vpřed      vpřed
   vpřed       vpřed
   vpřed       vpřed
    vpřed      vpřed
     vpřed    vpřed
      vpřed vpřed
        vpřed

KULT OSOBNOSTI

-------------- 0 000 00000 0000000 000000000 00000000000 0000000000000 000000000000000 00000000000000000 0000000000000000000 0 0 00000000000 0 0 0 1 0 0 0 00000000000 0 0
  S         S
  V         V
S V O B O D A S V O B O D A
  B         B
S V O B O D A S V O B O D A
  D         D
  A         A

FILOZOF

------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

5 RYSŮ ČLOVĚKA BUDOUCNOSTI

-------------------------- 1) Hayfazut 2) Begerex tu vys dy dyval 3) Balu levixas 4) Uzut 5) Gogu zar mejféz

ABECEDA MODERNÍ SPOLEČNOSTI

--------------------------- A! B! C! D! E! F! G! H! I! J! K! L! M! N! O! P! Q! R! S! T! U! V! X! Y! Z!

ABECEDA MODERNÍHO ČLOVĚKA

------------------------- A? B? C? D? E? F? G? H? I? J? K? L? M? N? O? P? Q? R? S? T? U? V? X? Y? Z?

VÁLKA

----- mír mír mír! !mír m í r ! ! m í r M Í R !! !! M Í R M Í R!!M Í R !!!MMÍÍRMR m Í mrmr R m Í ííí rMíRR !! m í RR mr M ! R !! Í! ! m ! ! r! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
    =E=mc2mc
  c2E=mc2E=mc2Eĺ
 E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2
E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=
 E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2
  mc2E=mc2E=mc2E=m
   c2E=mc2E=m
    E=mc2
    E=mc2
    E=mc2
    E=mc2
    E=mc2ĺ
    E=mc2

   život život
   život život
   život život
život život život život
život život život život
život život život život
   život život
   život život
   život život
   život život
   život život
   život život

    xxxxxxx
    x   x
    x   x
 xxxxxx   xxxxxx
 x    Č    x
 xxxxx    xxxxxx
    x   x
    x   x
    x   x
    x   x
    x   x
    x   x
    x   x
    x   x
  xxxxxxxxxxxxx
  x       x
 x        x
 x  L O V Ě K  x
x          x
x          x
x          x
x          x
x          x
x          x

N I C
N I C
N I C
N Ě C
N Ě C O
N Ě C O
N Ě K O
N Ě K O
N Ě K O D
N Ě K D O
N Ě K D O
N Ě K O D
N Ě K O
N Ě K O
N Ě C O
N Ě C O
N Ě C
N Ě C
N I C
N I C

S L A D C E S P I

Nebreč Papej Pij Čurej Mluv Choď Nezlob Uč se Neper se Nelži Styď se Pracuj Neflámuj Miluj Ožeň se Vydělávej Nechlastej Vychovávej Nekurvi se Uplatni se Zlikviduj Odvolej Přiznej Nepřekážej Odejdi Mej se Nežvatlej Čurej Pij Papej Nebreč S P I S L A D C E

PAMÁTCE VLADIMÍRA KAFKY

----------------------- ? ? !!!!!!!!!! ? !!!!!!!!!! !!!!!!!!! ? !!!!!!!!! !!!!!!!! ? !!!!!!!! !!!!!!! ? !!!!!!! !!!!!! ? !!!!!! !!!!! ? !!!!! !!!! ? !!!! !!!!! ? !!!!! !!!!!! ? !!!!!! !!!!!!! ? !!!!!!! !!!!!!!! ? !!!!!!!! !!!!!!!!! ? !!!!!!!!! !!!!!!!!!! ? !!!!!!!!!! ? ?

2. Antikódy II

POLITICKO-HISTORICKÁ ÚVAHA

-------------------------- ...kdyby byli, mohli by bývali...aby nemohli ...kdyby byli nemohli, měli....pak by byli.. ..aby nemuseli, mohli...chybou bylo, že ne- bylo...aby bylo...nebylo-li, mohlo se přece. ...když mohli, mohli také...kdyby bývali mě- li včas, mohli dřív..neměli ani..kdyby mohli ..nesměli by...takhle museli, aby nemuseli.. ...nemuseli, mohli přece...když nechtěli,mo- hli...museli by, aby...kdyby naopak......tak by.......a kdyby byli...nebyli by bývali.... ...ale bývali by byli....aby nebyli....mohli ......a nemuseli by....

UPŘÍMNÉ PROHLÁŠENÍ

------------------ Prohlašujeme žd jsme se svým lidem a že naše místo je z d e (nanejvýš ve Švýcarsku kdyby se mělo přeci jen nedej bůh ještě něco semlít)

KONSOLIDACE

----------- e přát lé e přát lé e přát lé e přát lé e přát lé přátelé

UMĚNÍ JINOTAJE

-------------- Znám křišťálovou - mrk - studánku kde nejhlubší - mrk - je les, tam roste - mrk - zlaté kapradí a vůkol rudý - mrk, mrk - vřes ...
Slibujeme,
že už nebudeme
blbnout
Jan Hus:................
Josef Švejk:............

3. Čítanka

SLOVNÍČEK

--------- 1) v o j á k v o j á k v o j á k v o j á k v o j á k v o j á k 2) V! E! L! I! T! E! L! 3) spisovatelspisovatelspisovatel spisovatelspisovatelspisovatel spisovatelspisovatelspisovatel spisovatelspisovatelspisovatel spisovatelspiso 4) ú,- č,- e,- t,- n,- í,- 5) rrreeepppeeettteeennnttt 6) V Ý R N Á T 7) K O R E K T O R (pozn. DF: každé písmeno je přeťuknuté jiným) 8) o o o o o o fo tbalista 9) C K H I E M 10) p a r a š u t i s t a 11) c e z e l o r o h 13) epigon epigon 14) civilista 15) D L j á k a (atd.)

ISMY

---- 1) POLYPOLYPOLYPOLY POLYPOLYPOLYPOLY POLYPOLYPOLYPOLY POLYPOLYPOLYPOLY POLYPOLYPOLYPOLY POLYPOLYPOLYPOLYteismus 2) I N D I V I D U A L I S M U S 3) dua lismus 4) I o m p Es n U s e r iS X 5) I D E A lismus 6) materia L I S M U S 7) E?X?I?S?T?E?N?C?I?A?L?I?S?M?U?S? 8) k o n s t r u k t i v i s m u s k o k t u s k o k t u s k o k t u s k o n s t r u k t i v i s m u s 9) realismus 10) m a o n r t s i u s m 11) DADAISMUS (pozn. DF: vzhůru nohama.) (atd.)

NÁPISY

------ 1) Na pomoc zaostalým zemým! 2) Nakopeme prdele válečným štváčům, že jim z nich pocrčí krev! 3) Konečně svoboda slova! (pozn. DF: "svoboda" je jakoby zamlženo jinými písmeny..) 4) li lismu! lismu! Smrt alkoholismu! 5) š e ř t p a í r m

4. Ilustrace

VZNIK A PRŮBĚH MANŽELSTVÍ

------------------------- on ona on? ona... on... ona?? on ona on ona on? ona... on! ona? on! ona! O N I on? ona... on... ona? ona ona O N I O N I O N I O N I O n I O n I o n i on ona on!!!!! ona!!!!! on!!! ona!!! on ona on ona o nnn i o nnn i o nnn i o nnn i

BRNĚNSKÝ KOMPLEX

---------------- praha

NA BECKETOVSKÉ TÉMA

------------------- Ž E N A I V H R O B T

5. slova, slova, slova

ALTERNATIVA

----------- 1) Jsme přece L I D É ! 2) J S M E P Ř E C E lidé!

6. Kulturní život

POEZIE 1964

----------- Kyj v pravé ruce levé mladou krásnou ženu Ruce spadlé v klín dvé mrtvých věcí zkřížených v klíně v paláci života bývalém Naše životy jsou bludné jako kruh jednou kráčel po new yorku dobrodruh Ó sílo extazí a snů z níž umění plná barev vějířem a v tónech burácí A celá ulice věděla co mu provádí když odejde na šachtu Na nemocninčí postel padá svět a alarm jeho slyším mezi obvazy A zatím vratký kráčivec jenž házel ptákům sladké drobky Menší a menší až co lilie květ mezi horami po vodě zajde Topinky ulic přetírané česnekem davu lehce čpí maminko má jak je to hezké u nás doma

VÝVOJ HERECTVÍ

-------------- H E R E C T V Í ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- H E R E C T V Í ---------------------- ---------------------- H E R E C T V Í --------------- HERECTVÍ Herectví herectví

8. Disproporce

-------------- MÍROVÉ SOUŽITÍ

(konec)

Zdroj: archivavaný, ve Windows-1250 kódovaný http://www.danfranc.com/revolutions/resources/lit-havel.htm.