:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.
 

 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


To protivné bublání pod písní Třešňový sad je rušička (opravdická) radia Svobodná Evropa, kterou tehdy mokrofony tedy mikrofony ve strahovském klubu Sedmička chytaly ze sousedních vysílaček vojenských spojařů, a přenášely do aparatury. Toho večera rušička rušila tak silně, že nezbývalo než na místě napsat písničky na rušičce postavené, tedy přizpůsobit ručičky rušičce. Koneckonců avantgardní minimalista Le Mont Young se proslavil něčím podobným - pouštěl svým posluchačům z elektrického generátoru jednu tónovou frekvenci 24 hodin. Aby se Třešňový sad mohl hrát i jinde než na Strahově, musela se nejprve na tranzistoráku (byla to značka "Rosija") vyladit Svobodná Evropa. Bohužel někdy byla rušička slyšet špatně. Nezbylo než ji nahrát na Strahově kvalitně a vozit sebou kazetu. Snad by se to dalo zařadit do pop-artu, třeba jako obdoba Warhollových Campbell´s Soup.

O. Janota