:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.


 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


Duchovní pastýř byl název jednoho ze dvou povolených (jiné alespoň umělec neroznášel) církevních časopisů - druhým byly neméně strašidelně nazvané Kostnické jiskry. Odběratelem "Duchovního pastýře" byl žlučovitý stařík, podrážděný tím, že umělec se fláká u roznášení novin,místo aby, jak mu výhružně doporučoval při každém setkání, dělal asfaltéra.

O. Janota