:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.


 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


Hrdinou příběhu tajných hlásných rour byl Karlíček, toulající se po Radlicích s rádiovkou naraženou (mu) na důkaz debílkovství až přes uši. Posloucháním tamtamů letních dešťů v okapových rourách se člověk řadil do stejné kategorie.

O. Janota