:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.


 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


"Mám bony, máš čas?" bylo šprýmovné oslovení dívek, jímž si veselá srbochorvatská cháska krátila v kavárně Slávii čas svých famáckých studií. Asi by bylo také dobré vysvětlit, cože byly ty bony, ale na to již slova nestačí.

O. Janota