:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.
 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


Při hledání klidného místa pro poslech nahrávek Mozart K. se díky náhodnému setkání v domě unitářů jedna prostora objevila - ze všech možných míst na zeměkouli to byl nepoužívaný sál na jinonickém zámečku. Po dvaceti letech se tak kruh uzavřel. Jinonický dvůr, kde kdysi zpěvák roznášel noviny, se za těch dvacet let mnoho nezměnil - tatáž nálada opuštěnosti a zmaru. Pouze místo nafouklé krávy leželo na dvoře několik nafouklých Audi.

O. Janota