:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.
 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T
Stával na Pohořelci v Praze. Teď z něj zůstala jenom čelní stěna, zbytek je železobetonový skelet x-hvězdičkového hotelu. Ale třeba se tam ty spirály na tapetách točí dál...

O.Janota


Velice zvláštní. U zpěváka cítím podobnou "umanutost" jako třeba u Topola, ale přitom zůstává úplně klidný. A přitom dokáže totéž. Hudba jde jakoby proti textu a dokáže jeho poetičnost velice zvýraznit. Je tam obrovský vnitřní náboj.

Zdeněk K.Slabý
Rock & Pop 2/1999,
rubrika Na vlastní uši