:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.


 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


Hostinec U Anny byla klasická hospodská "čtyřka" ve starých Radlicích. S oblibou tam myslím chodili po zkouškách Plastici. Až do estébácké razie v roce 1977 zkoušeli na stejném dvorečku jako Janota & Noha a později Mozart K. Zkušebny dělila pouze tenká příčka a pamatuji Pepu Janíčka, jak říkal, že to hrajem hrozně zastarale, pořád takový šedesátý léta.

O. Janota