:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.
 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T
Jednou jsem čekal na někoho, kdo nepřišel. Tak jsem si na zeď pověsil indický kašmírový šátek a za oknem zářila večernice.

O. Janota