Řekni ř a camphill

V našem Zpravodaji Vám postupně představujeme naše čestné členy. Jedním z nich je i písničkář a poeta Oldřich Janota. Poprosili jsme ho, aby napsal něco o sobě. On napsal o camphillu. Tedy o tom, jak se se slovem camphill vypořádá naše mateřština...


Pro Čecha má název camphill hned tři jazykové zádrhele: C na začátku, mph nebo spíš ph uprostřed a dvojité l na konci. Docela chápu dopis jedné přispěvatelky kopistského zpravodaje, že název camphill by ve Francii neprošel, že by bylo nutné najít nové slovo.
U počátečního c mate přechylování výslovnosti mezi c a k. Slovo camp sice již do českého prostředí proniklo, ale má v češtině rozporuplné postavení. Stačí otevřít nějakého turistického průvodce: automobilová tábořiště se tam nazývají "kemp" i "camp". Anglická verze výslovnosti není zdomácnělá, u camphillu to svádí k vyslovené "Camphil". Ph uprostřed se zase v češtině měnívá na f. Dvě l na konci sice nekladou překážky výslovnosti, ale čeština je nezná.
Ani správná anglická výslovnost slova camp však ještě neznamená velkou výhru, protože v druhá polovina názvu - hill - nás (zvláště Pražáky) svádí k záměně i za y. Výslovností tak vzniká slovo "kemphyl" a jeho ještě podivnější tvary, jako např. "kemphylů".
Člověk si zvykne i na šibenici, natož na antičeštinu. Zvykli jsme si na softwary, trejdování a mekdonaldy, proč by ne na kemphyl.
Přesto je tu jedna věc k zamyšlení. Název "Camphill" je vlastně logo, pod kterým se prodává filosofie camphillů. Snad nepůsobí příliš otrle, že používám slovo prodávat - usnadňuje to pochopení psychologie spolupráce camphillu s veřejností, která má mnoho společného s marketingem.
Firma, která bude na českém trhu prosazovat zboží se značkou Camphill, bude muset první reklamní vlnu zaměřit na seznámení veřejnosti s novým slovem, na překonání bariéry a odmítání, kterou taková neznámá slova vyvolávají. Vím, že tyto věci nejsou pro čtenáře Zpravodaje nic nového.
Přesto nevím, zda by to nestálo za zamyšlení: to, že filosofie camphillů musí překonávat v Čechách bariéru nedůvěry už kvůli svému názvu.
Na druhou stranu je mi ale jasné, že vzhledem k zařazení do světové sítě camphillů bude i slovo camphill (logo) u nás chtít zdomácnět. Přeji mu, aby to šlo co nejrychleji.
Byly doby, kdy v českém jazyce mohlo rozkvétat názvosloví jako jitrocel, dobromysl nebo ostropestřec mariánský. Jenomže tenkrát, v dobách kdy ještě stroje neusnadňovaly lidem práci, byl na takové pěstování růžové zahrady jazyka čas.


Oldřich Janota
(převzato z www.camphill.cz)

    

[novinky][diskografie][obrázky][články][texty][linky]

mezivlnami@centrum.cz