Svět ticha a klidu
(Pavel Klusák, Respekt, 01/1994)

O hranicích mezi nenáročnými zvukovými plochami a hudbou, která má budoucnost

Poslední dobou je možné nejen v hudebních časopisech, ale i v různých tiskovinách o životním stylu a v dalších masmédiích číst nebo poslouchat zmínky o hudbě ticha, olympském klidu, časové smyčce, stojatých vodách. Všechny ty výrazy se snaží evokovat náladu hudby, která bývá obyčejněji nazývána relaxační, meditativní, ambientní, někdy i esoterická. Nezřídka se to vše zastřešuje poněkud vágním pojmem new age music. Je třeba si ujasnit pojmy a říct, co k čemu slouží.

Kvůli klidu tu new age music být nemusí
Ve světě se pojmem new age music rozumí především hudba pro snadný, uklidňující poslech (new age music může vznikat i jako programová kulisa pro různá prostředí). Takový druh muziky je u nás zatím na pokraji zájmu: čeští interpreti klidné hudby vyšli z dost odlišných východisek a od začátku byli v kontaktu s jiným typem posluchače. "Klasická", tedy nejrozšířenější, v západním světě od 70.let intenzívně produkovaná new age music se většinou nijak netrápí s tvůrčí originalitou; tíhne k jakémusi programovému eklekticismu. Vzhledem k jejímu zaměření, nikoli výjimečně pragmatickému - ryze konzumentskému, je to logické. Tím ovšem narážíme na klíčovou otázku, spojenou s charakterem takové hudby: převládá-li tu mimoumělecká funkce nad estetickou, může ještě tahle hudba podléhat hodnocení, jaké jsme zvyklí uplatňovat nejen na hudbu, ale na jakoukoli tvorbu? Nepodsouváme umělecký aspekt čemusi, co se jej od počátku vědomě vzdalo, a pouze nás to mate svou podobností uměleckému dílu?Přes všechny "funkční" ohledy ovšem málokterý autor vnitřně zůstává bez uměleckých ambicí, nehledě už vůbec na vnější, často bombastickou prezentaci new age music: to platí jak pro hudebně prajednoduchou produkci americké firmy Windham Hill (dodnes úspěšného věrozvěsta žánru), tak třeba pro "objevitele nového směru progressive new age music", eklektika Roberta Jíšu, jehož projekt Hourglass, který nejprve vydala na CD firma Popron, brázdí nyní v klipových úryvcích i české obrazovky. Stejně lze přistupovat k projektu firmy Auriol Srdce dokořán, na němž se podílejí mj. Jitka Zelenková a textař Eduard Pergner.Podobnou, ale většinou přece jen kvalitnější new age music produkují specializovaná vydavatelství, která nemají přílišné ambice proniknout na běžný hudební trh (Pragma, Mandala). U těchto vydavatelství si new age music našla okruh konzumentů především mezi příznivci korespondujících duchovních směrů, tedy směrů východních nebo východními filozofiemi inspirovaných.S otázkou, zda je u new age music rezignace na umělecké hodnoty opravdu nutně na místě, docházíme k prostému poznání: má-li hudba určená k meditativnímu spočinutí splňovat pouze podmínku příjemného ponoru do neagresívní, bez rázných kontrastů plynoucí zvukové hmoty, pak je taková hudba na světě už dávno, navíc ve výsostně uměleckém tvaru: od gregoriánského chorálu přes některé madrigaly či volnější skladby barokní polyfonie až k nadstylově improvizujícím jazzmanům (kteří navíc často spolupracují s hudebníky z mimoevropských kultur) kolem dramaturgicky osvíceného mnichovského vydavatelství ECM (Keith Jarrett, Jan Garbarek, Eberhard Weber a mnozí další), jehož produkci, stejně jako Windhamu Hill, u nás distribuuje Arta. Takže zjišťujeme, že pravověrná new age music je dnes především dobrým obchodem: proto také ony nenáročné, synteticky vyrobené zvukové plochy a rozkládané akordy - průměrný posluchač, který ke klasické hudbě nedosáhne, tu může dost dobře najít uspokojení.

Nová, dobrá hudba
Kromě zmíněných projektů Hourglass či Srdce dokořán se však u nás říká new age music i hudbě také tiché, klidné, ale přece jen jiné, která má blíž například k jedné větvi produkce ECM. Říkejme té hudbě - při vědomí přibližnosti slov, která se snaží popsat umění zvuku - hudba stojatých vod. Ta je dnes přijímána jako samozřejmá součást žánrové nabídky, kterou hudební scéna skýtá. Je ale bezpochyby jednou z nejmladších vyhraněných podob hudby, ba dokonce se dá říci, že v dnešním světě, který si nepotrpí na čistotu stylů, má tato hudba svou kompaktností do jisté míry výlučné postavení. Konstituovala si vlastní výrazový rejstřík a nezdá se - jako u některých žánrových vln popu nebo rocku - že by, ve své opravdu tvůrčí podobě, rychle spěla k vlastnímu vyčerpání: vývoj ukazuje nové možnosti už jen tím, že k pro ni typickému akustickému zvuku se přidávají možnosti počítačové techniky a samplerů - tj. syntezátorů schopných absorbovat a upravovat libovolný zvuk reálného světa.K hudbě stojatých vod se posluchači dostávají buď od názorově příbuzných uměleckých či filozofických systémů - anebo od jiných, čistě hudebních žánrů, které mají s hudbou stojatých vod styčné plochy. Takových hudebních souvislostí není málo: od rocku vede cesta přes jeho typickou repetitivnost, od vážné hudby přes minimalismus, cageovskou tendenci po vyprázdněnosti a chápání hudby jako energie. Od šedesátých let navíc svět zažívá nástup multikulturního vnímání i tvůrčí syntézy; nikoliv náhodou proniká poslední dobou do češtiny jako autonomní, běžně nepřekládaný výraz slovo crossover - záměrný střet prostředků a tvůrčích metod, vlastních původně různým kulturám.Neevropská povaha meditativní hudby je pro nás, Evropany, atraktivní, mimo jiné právě možnostmi pro nás přijatelného posunu původně mimoevropských, nám málo srozumitelných prostředků. Tím posunem je poznání, že i u nás může taková hudba oslovovat a že snese kombinaci s prostředky evropské kulturní tradice.

Ztichlí rockeři
Příčinou posluchačského zájmu o hudbu stojatých vod - máme-li naprosto konkrétně hovořit o české scéně - je navíc i popularita osobností, které se k této hudbě přichylují. Tyto osobnosti jsou většinou spojeny - ať už minulostí, nebo i současností - s alternativní rockovou scénou.Karel Babuljak z tria Relaxace je vůdčí osobností Babaletu - skupiny, která léta hraje ve stylu původně jamajského reggae. Babuljak také hrával, spolu se svým relaxačním kolegou Vlastislavem Matouškem, v novovlnné skupině Mama Bubo. Nejrůznějšími rockovými seskupeními prošel i dnešní hráč na tibetské mísy, Vlastimil Marek (Extempore, Elektrobus, Amalgam, MCH Band).Tvorba písničkáře Oldřicha Janoty obsahovala nenápadné ozvy minimalismu a tematizovanou statičnost od samého svého počátku; postupné zestručňování prostředků probíhá u Janoty důsledně a funkčně - až k členství v improvizujícím sdružení Jiná rychlost času, které se obejde beze slov. Kdysi rockový kytarista Pavel Richter už sice s Janotou nehraje, zato koncertuje a nahrává s triem Richter Band, kde do rozechvěných zvukových stěn slučuje laděné perkuse s podobně modulovanou elektrickou kytarou.Hráč na cello, violu da gamba a jiné nástroje Vojtěch Havel prošel rockem (skupina Hokr), soudobou hudbou (sdružení Agon), tzv. postjazzem (soubor Trijo); ke klidné, statické hudbě se přiklonil v souboru Capella Antiqua Ae Moderna, kde už s Vojtěchem hrála jeho žena Irena Havlová. Všechny dřívější Havlovy aktivity postupně vymizely ve prospěch různých podob hraní v duu s ní. Vojtěch Havel se také podílel na nahrávce, která vlastně odstartovala přítomnou éru převážně akustické meditativní hudby u nás: bylo jí album Ornament, jež na sklonku osmdesátých let natočilo Mezinárodní sdružení pro novou akustickou hudbu. Ornament předznamenal některé aspekty, které s sebou česká hudba stojatých vod nese dodnes: citlivost vůči akustickému zvuku a dobrodružství skupinové improvizace jako projev důvěry v hráčské schopnosti (ale i prověrky těchto schopností). Z Mezinárodního sdružení... zbyla spolupráce tria Kratochvíl-Ackermann-Havel: jejich CD Moravské koncerty se ještě nese v Ornamentu podobném, částečně jazzovém duchu; teprve loni vydané starší nahrávky Šerosvit korespondují - svou statičností a rezignací na klasické atributy kompozice - s obecnou představou meditativní hudby.Česká tichá alternativa, kterou jsme tu nazvali hudbou stojatých vod, je zatím přijímaná jako součást nekomerční rockové scény. Nachází místo na týchž pódiích, je součástí alternativních rockových festivalů, vyhledává ji klubové publikum. Právě proto se vzpírá onomu funkčnímu, odestetizovanému pohledu - a její autoři na sebe berou všechna rizika právoplatné umělecké tvorby.

Autor: PAVEL KLUSÁK

 

[novinky][diskografie][obrázky][články][texty][linky]

mezivlnami@centrum.cz