Slavětín
Menhir Baba

Od Drahomyšle vede naše cesta zpět k hlavní silnici Praha-Louny a po jejím překřížení dále na východ. Klikatými silničkami se dostáváme s pomocí mapy přes Blšany a Veltěže až na kraj obce Slavětín. Zde zaujme hned po pravé straně kaple Navštívení Panny Marie s kruhovým půdorysem. Po kamenu však ani památky. Dotazem u místních zjišťujeme cestu k němu - menhir stojí asi 1 km severně od kaple na křižovatce polních cest na rovině rozkládající se severozápadně od obce, pod osamělým stromem - lípou. Podle mapy již nejsme daleko od železniční zastávky Slavětín nad Ohří. I k řece samotné je to dle mého ne více než 3 km. Menhir dlouho unikal pozornosti odborníků, protože do něho byl (asi v 17. století) dodatečně zasazen velký dvouramenný železný kříž - vyobrazený ještě na kresbě z roku 1932. Dnes je na vršku kamene patrné násilné odlomení tohoto kříže po 2. sv. válce. V roce 1896 zde byl údajně prováděn výzkum, který údajně odhalil, že kámen je značně hluboko zasazený, a jeho podzemní část je téměř stejně velká jako nadzemní (s tím se ostatně setkáváme i u zahraničních megalitů- viz např. Avebury).

 

 


Poblíž měly být nalezeny zbytky volutové, vypíchané a šňůrové keramiky a různých keltských ozdob.
Materiálem menhiru je železitý pískovec, jeho výška je 1,7 m, hmotnost odhadována na cca 1,9 t. Nejstarší doklady - 1932, 1953(mapa), 1981. Podle některých zdrojů je kámen původem z údolí Debeřského potoka.
Zajímavá je podobnost jak materiálu (pískovec s černými plochami), tak umístění (na pláni pod osamělou lípou+ u blízkého zdroje vody) s naším Horoměřickým kamenem! I když v případě vysazených lip jde o nesporně novodobou shodu okolností (či záměr?), stojí jistá příbuznost obou kamenů za zamyšlení...
 

Agrimonrix, 26.3.2004