rollright

Kamenný kruh a kameny Rollright

Šlo o první zastavení na naší pouti po megalitických památkách Anglie v květnu 2002. Provázel nás typický anglický deštík a autobus se pomalu šinul úzkými okreskami Oxfordshire…
Oddělen od silničky hradbou křoví a stromů, vítá nás široký kruh zkamenělých postav, jakoby ztuhlých uprostřed pohybu. Legenda skutečně říká, že tudy táhnul král se svým vojskem, když ho oslovila čarodejnice:
Sedm dlouhých kroků učiň,
a pokud Long Compton uzříš,
staniž se králem Anglie
Král vykročil vpřed, ale když dělal sedmý krok, zvedla se před ním země, a vzniklý pahorek mu zakryl výhled na vzdálenou vesnici. Čarodejnice je všechny proměnila v kámen, přičemž král hledí na Long Compton a vojsko stojí v kruhu poblíž. Jeho pět rytířů pak právě šeptem opodál kuje pikle…

Kamenný kruh
 je pravděpodobně svatyní, vybudovanou okolo roku 2500 – 2000 př. n. l. Jde o kruh více než 70 pokroucených kamenů s mnoha malými otvory. Kameny nelze údajně přesně spočítat! Původně jich však bylo více než 105 a tvořily souvislou stěnu, přerušenou pouze úzkým vchodem. Ten se nacházel naproti nejvyššímu kameni kruhu a byl po stranách lemován vstupními bloky. Lišejník, kterým jsou některé kameny porostlé, je prý 400-800 let starý. Kruh je na mírném svahu, ale nebyl nikdy ohraničen příkopem. Jde o nevýchodnější svatyni tohoto typu v Británii.
 
Králův kámen je vysoký osamělý kámen na druhé straně silnice. Zřejmě označoval pohřebiště z doby bronzové, které se používalo asi v letech 1800-1500 př. n. l. V blízkosti kamene jsou skutečně zbytky pohřebních komor.
Existují však i jiné teorie, které ho dávají spíše do souvislosti s blízkým kruhem. Jeho energetické propojení s kamenným kruhem konec konců potvrdilo i psychotronické měření Ing. Kozáka, jemuž jsme asistovali.
V minulém století vznikla odštěpováním kousků kamene návštěvníky na Králově kameni z východní strany výrazná prohlubeň. Proto byl kolem něho postaven plot…
 
 
Šeptající rytíři 
jsou údajně pozůstatkem tzv. portálového dolmenu, který měl sloužit jako pohřební komora. Stavba prý vznikla v době asi 3800 – 3000 př. n. l. , tedy mnohem dříve, než blízký kruh. Jde o čtyři pilíře, které snad kdysi podepíraly pátý, střešní balvan, nyní ležící na zemi. Pokud tomu tak bylo, musela to být impozantní stavba! Byla by to nejvýchodnější pohřební komora tohoto typu v Británii.
Psychotronické zkoumání však naznačilo, že patrně nešlo o dolmen, a již vůbec ne o pohřební komoru; byla to spíše svatyně v této podobě již postavená. Pouze ochranný plot je novodobý…
 
 
Je zřejmé, že celý areál Rollrightu skrývá ještě mnohá tajemství.
Nevíme například, k jakým obřadům vlastně sloužil kamenný kruh.

Vejde se do něj 200-300 lidí, ale není zřejmé, jak obřady probíhaly, zda uvnitř, či vně kruhu. Je jisté, že Rollright byl místem setkání vzdálených poutníků – byla zde například nalezena kamenná sekera až z Cornwallu nebo pazourek z Berkshire Downs. Je proto možné, že šlo i o místo obchodní výměny. Přitom však při stavbě všech tří částí areálu bylo vynaloženo značné fyzické úsilí, srovnatelné s mamutími stavbami Stonehenge či Avebury. Jaký byl tedy skutečný význam Rollrightu? Je pravděpodobné, že šlo o významnou lokalitu na rozvodí Temže a Severnu, jakési rozhraní anglického Východu a Západu, možná byly stavby vztyčeny na velkých mýtinách, skrytých v krajině tehdy hustě zalesněné. Dozajista však Rollright byl a zůstává místem působení zvláštních zemských sil…

 
© Agrimonrix, 2002