Pozvánka
                 na mejdan

                 LEVIATAN
           *LEtní*VIrtuální*kreATivní*mejdAN*Místo a čas prvního kontaktu:
Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 - Hradčany,
čtvrtek 29. června od 16.00 

Co se bude dít:

Zkusíme shromáždit tlupu zajímavých lidí, kteří se osobně vídají jen občas,
častěji jsou v kontaktu Internetem, telefonem a poštou, ale přesto se
dokážou domluvit a cosi společně vytvořit. Ke slovu přijde kreativita
literární, publicistická, výtvarná, technická a všechno, co dokážeme
vymyslet a uskutečnit. Může to být docela i legrace.

Kdo to pořádá:

Volná sešlost přátel, kde mají početní převahu studenti středních a vysokých
škol, zhusta pachatelé školních časopisů a webových stránek. Vyskytují se i
mladí, ještě ne zcela zařazení učitelé, nějaký novinář a odborníci z oboru
informačních technologií.

Proč:
Chceme zkusit, jestli to půjde.

Další informace během prázdnin:

Na čajových seancích, na Internetu a na telefonním čísle 0604 909 264.

Kontaktní osoby:
Honza Šípek, SIG kreativní, kangaroo@eldar.cz
Tomáš Kubeš, Roháčova 82, 130 00 Praha 3
Další informace budou viset na Internetu a telefonu 0604 909 264.

   ********* Kdo chce, ten může. *********

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ahoj!

Zveme vás na letní prázdninovou hrátku Leviatan, čili LEtní VIrtuální
kreATivní mejdAN.

Bude to jakýsi pokus: chceme dát dohromady volnou tlupu lidí, kteří
budou spolupracovat na tvořivých hříčkách dle vlastní libosti, zájmu
a fantazie. Témata - literární, publicistická, výtvarná, technická,
jaká kdo vymyslí. 

O průběhu a výsledcích hříček poklábosíme, a jestliže budou zajímavé,
vyvěsíme na webu.

Z účasti nevyplývají žádné povinnosti a náklady, přijít a odejít lze
kdykoliv. Chceme vyzkoušet, jestli v sestavě lidí, kteří se moc neznají
a jsou každý odjinud, dokážeme vyprodukovat něco zajímavého.


Komunikovat a spolupracovat bude možné:

a) vůbec (a ukázat pak jen výsledek),

b) občas jednorázově (Během léta uspořádáme několik čajových seancí,
tak asi na den, podle toho, jak se dohodneme. První je ve čtvrtek
29. června v Praze, další podle dohody. Informace budou viset na Internetu
a telefonu.),

c) jet s námi na týdenní vandrování po jižní Moravě (bude zaměřeno
hlavně publicisticky) nebo domluvit cokoliv jiného (zaměřeného jinak).

Hrátek se bude účastnit pár zajímavých lidí, většinou studenti středních
škol z různých míst, rovněž několik vysokoškoláků.

Kontaktní osoby:

Honza Šípek, SIG kreativní, kangaroo@eldar.cz

Tomáš Kubeš, Roháčova 82, 130 00 Praha 3

Další informace budou viset na Internetu a telefonu 0604 909 264.