Komentář
Pohádka
V Rudolfinu proběhla výstava děl Romana Buxbauna, českého umělce, který žije a tvoří ve Švýcarsku, s názvem Meine Kunst. Název sám je parafrází na Hitlerův Mein Kampf a Adolfu Hitlerovi je věnována i celá výstava. Reportáž doplníme později.
Jednou ze zajímavých částí expozice byla obrovská televizní obrazovka, na které v nekonečné smyčce běžel přednes pohádky "Kterak se Adolfek stal umělcem". Hitlerův příběh zde byl zobrazen metaforou života umělce. Pohádka byla dokonce tak působivá a sugestivní, že bych jí klidně věřil, přestože vím, jak se skutečně události odehrávaly. Je pravda, že některé pasáže spíše nutily ke smíchu, ovšem ke smíchu velmi hořkému. Jako třeba tvrzení, že Židé hromadně prchali před spravedlivým Adolfovým hněvem a své zlato, kterého bylo tolik, že by ho neuvezla největší zaoceánská loď, nechali v Německu. Zlato pak bylo převedeno do Švýcarska, kde bylo přetaveno na čokoládu pro hladové děti.
Ovšem některé části byly tak působivé a věrohodné (a co je horší, částečně dokonce obsahovaly pravdivé a ověřitelné informace), že jsem měl na chvilku pocit, že Adolf Hitler byl jediný člověk, který dokázal přinást na Zemi víru, štěstí a pořádek.
Propaganda. Těžko by desítky milionů lidí následovaly někoho, o kom by byly přesvědčeny, že je zločinec (největší tohoto století?). Následovaly umělce. Tříbitele stylu. Přinášel práci a rovnost.
Ne. Víme že ne.
Můžeme najít dobové filmy, fotografie, výpovědi mrtvých či ještě živých obětí holocaustu. Desítky knih, výstavy podobné té Buxbaunově.
Ale jaké pohádky posloucháme teď? Čemu věříme?
Nemyslím teď přímo útoky NATO na Jugoslávii, i když zde je pohádkovost zvláště patrná.
Jde o celé paradigma.
Co třeba účinky drog? Na LSD, Extázi a několik dalších látek prokazatelně nevzniká fyzická závislost a podle tisíců lidí rozšiřují lidské vědomí do rozměrů, o kterých se nám nesnilo. Mimochodem MUDr. Stanislav Grof, tvůrce metody holotropního dýchání, v Čechách spoluzaložil výzkumný ústav psychiatrický, kde běžely experimenty s LSD až do sedmdesátých let. O tom, že zážitky s touto látkou nejsou pouhé halucinace, napsal několik uznávaných prací. Stejně tak i Timothy Leary, Richard Alpert a další. Je to obohacující, ne nebezpečné, hlásají.
A stejně jsou umlčováni. Drogy jsou prostě špatné.
A nebo i oni lžou?
Co třeba názor, že nepotřebujeme vládu.
Či tvrzení, že nás nadnárodní korporace nutí svou politikou likvidovat naše životní prostředí, žít stále konzumněji?
Nebo magie, astrologie, homeopatika, hypnóza, přírodní léčitelství?
A desítky dalších.
Kde brát nezávislé informace, názory, které nejsou součástí oficiální propagandy a paradigmatu?
Internet je jedinečný v nekonečném množství názorů, různých pohledů. Nezávisí na mamutích společnostech, které vlastní tištěná i vysílaná média. Můžete tu najít tolik informací, kolik budete chtít. Jedno jakých.
Možná z toho budete mít v hlavě guláš.
Ale i ten je myslím lepší, než jeden krystalicky jasný a jediný správný názor.
--Klokánek, 27. května 1999
[ další komentáře ]

© 1999 Eldar
(Hade, Kangaroo, Picard)
Všechna práva vyhrazena
Pište nám svoje nápady a připomínky!