Videos - portfolio

kratší příležitostná videa - "velké" filmy najdete jinde

Nadace pro půdu

Nadace Pro půdu | Spot Vzdělávací farma Konipas | film se zemědělci Janou a Martinem (2019 / kamera / grading)

Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI)

Community Supported Agriculture (CSA) CSA: The consumers and the farmers make up a community CSA: The pick-up point and seasonality CSA: It's all about children CSA: Farmers' involvement in a CSA (2019 / kamera / grading)
Kangaroo's Homepage
home | sitemap | filmy