Sebereflexivito, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá ... jak v nebi, tak i na zemi.